Pilotutbildning

Det är inte alla skolor som erbjuder en komplett trafikflygarutbildning under samma tak så kontrollera att skolan har alla utbildningsdelar du behöver samt att de uppfyller Transportstyrelsens krav. Sen är det också en bra idé att se hur den finansiella delen ser ut tex om utbildningen är CSN-berättigad, skolans geografiska plats, om den använder sig av kvalificerade lärare och så vidare. Utbildningens längd är ca 2 år.

Innehåll i en komplett trafikflygarutbildning:

  • PPL (Private Pilot Licence)
  • NQ (Night Qualification)
  • ATPL-teori (Airline Transport Pilot Licence)
  • ME (Multi Engine)
  • IR (Instrument Rating)
  • MCC (Multi Crew Cooperation)
  • CPL-skolning
  • samt 100 timmars timebuilding

Kraven på trafikflygare är under ständig utveckling. Nya flygplansmodeller tas i bruk och ny teknik för navigering införs, vilket gör att kraven på trafikflygarens tekniska kompetens ökar. Det kan därför vara en bra idé att se sig om efter en skola med en modern flygplansflotta.

Antagningskraven varierar bland skolorna men i princip behöver du ha gått ut gymnasiet och ha betyg i fysik, matematik och engelska. Därefter får du göra skolans egna lämplighetstester samt uppfylla vissa medicinska krav. Som med det flesta andra utbildningarna krävs det mycket av dig som student och det blir många studietimmar. Dessutom kostar utbildningen mycket pengar, men har du drömmen att bli pilot och gör ett bra jobb i din utbildning och karriär kommer belöningen bli långt mycket högre än det du satsade.

Arbeta som Pilot

Att vara trafikflygare innebär mycket mer än att flyga flygplan. Förutom att flyga tar piloten inför flygningen fram färdplan, genomför kontroll före flygning vilket innefattar inspektion av flygplanskroppen, instrument, system, roderytor, kontroll av relevant väder med mera. Under flygning och inför landning genomförs kontinuerligt övervakning av systemen där checklistan är ett viktigt hjälpmedel. Du kommer dock inte jobba ensam utan har ett team omkring dig, och därför är det viktigt att du har samarbetsförmåga.

Som trafikflygare kan man ha olika nivåer av certifikat. En pilot med ett CPL (Commercial Pilot Licence, dvs behörighet att flyga kommersiellt) planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år och erhållit viss flygerfarenhet som styrman innan de har möjlighet att bli kapten. Med ett CPL i hand blir du Styrman. För att sedan bli Kapten krävs minst 1500 flygtimmar.

Löner

Ingångslön: 25 000kr+

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Låg efterfrågan
  • För erfarna: Låg efterfrågan

 

Intervju med Anders Edstrand – en student från Svensk Pilotutbildning

Här kan vi läsa om Anders Edstrand, 25, en före detta SPU-student som blev klar med Trafikflygarutbildningen våren 2012. Nu har han haft några månader att söka jobb och lyckades, på Ryanair!

Grattis till nya jobbet Anders! Hur känns det?
Väldigt kul och spännande!

Berätta lite om jobbet
Jag sökte jobbet i april, sen tog det tre månader innan jag fick intervju i London Stansted. Intervjun bestod av info/briefing, ATPL- och HR frågor samt simulatorflygning. För flygningen parades man ihop två och två och man bedöms både som PF och PM. Typeratingen gjorde jag sedan i East Midlands.

Just nu håller jag på med min line-training. Det är kul, krävande och intensivt. Allting går väldigt fort, speciellt på turn-around och takeoff. Min permanenta bas blir jag bli tilldelad när jag är klar med line-training.

Har du sökt många jobb efter avslutad Trafikflygarutbildning på SPU?
Ja. Sökte till ca 30 bolag inklusive Ryanair.

Du gick hela utbildningen från PPL-CPL på SPU, hur var det?
Det var en positiv upplevelse. SPU har många duktiga lärare, bra utbildningsmaterial och moderna flygplan. Genom att göra hela utbildningen på samma skola fick jag en stark referens som kan ha hjälpt mig i mitt jobbsökande.

Bästa minnet?
Första solo flygningen i PPL utbildningen.

Bilden du hade av pilotyrket innan du började din Trafikflygarutbildning – har den ändrats under skolans gång eller när du sökte jobb – eller var det som du hade tänkt dig?
Trodde nog inte det skulle vara så mycket pappersarbete.

Du har nu nått fram till drömmen, du har fått jobb efter en hård utbildning, vad skulle du säga till de som funderar på att bli pilot idag?

Ta reda på så mycket information du kan om olika skolor och de olika stegen innan du bestämmer dig. Gör en ordentlig kalkyl för din flygutbildning. Oavsett var du gör utbildningen kommer den kosta dig mycket pengar. Till sist, var målinriktad och ge inte upp!

Skulle du rekommendera SPU till den som vill bli pilot?
Absolut! Som jag sa innan har de bra lärare och strukturerad SOP. Det ger dig en bra grund redan från PPL-skolningen, vilket underlättar under hela utbildningstiden.

Kommer du hålla kontakt med oss på SPU?
Ja. Har fortfarande idag bra kontakt med både klasskamrater och lärare. Jag är även medlem i SPUs alumni-nätverk via Linkedin.

Du har ju precis börjat din karriär nu men var ser du dig själv om 10 år?

Fortfarande Boeing 737 fast i vänstersits. Ett skandinaviskt bolag med bas på Landvetter vore ju inte fel. Har även en dröm att få flyga missionsflyg för MAF någon gång i livet!

Tack Anders och stort lycka till med ditt nya spännande jobb!