Plagiat

Plagiat avser när man kopierar någon annans verk utan att uppvisa att sitt eget verk är en kopia. Med plagiat kan man mena allt från att någon bokstavligen kopierar material till att man låter sig inspireras av någon annans verk utan att bidra med tillräcklig självständighet eller originalitet. Plagiat är inte ett juridiskt begrepp, och det kan vara bra att ta reda på hur din lärare bedömer vad som är som plagiat och inte.

Så länge som källan redovisas enligt god sed så är referat och återgivningar av andras verk aldrig plagiat. Jag kan till exempel utan risk citera en definition av plagiat jag gillar om jag hänvisar till källan.
”I egen text ansvarar du för att både tankar och formuleringar är dina. Beskriver du annans tankar eller formuleringar som dina egna har du plagierat.”
-Jude Carroll & Carl Mikael Zetterling

Det finns verktyg för automatisk plagiatkontroll, exempelvis Urkund och GenuineText.
Du kan läsa mer Urkunds syn på plagiat i deras plagiathandbok.