Polisutbildning

Polisprogrammet ges idag vid tre lärosäten och det finns även möjlighet att studera på distans. Idag studerar ca 1450 personer vid polisprogrammet.

Utbildar du dig till polis har du en möjlighet att göra skillnad i samhället. Du har möjlighet att ge människor trygghet och att göra samhället till en bättre och säkrare plats för alla. Som polis är du en viktig del i att upprätthålla vår demokrati och ska försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter. Du är åsiktsneutral och stabil och har förmågan att hantera svåra situationer med lugn och engagemang.

Utbildningens längd

Polisutbildningen omfattar fem terminer. De första fyra terminerna är heltidsstudier, den sista terminen är en aspirantsutbildning som man måste genomgå för att få söka anställning som polis.

Antagning till polisutbildningen sker normalt två gånger om året, mellan 15 augusti och 15 september och mellan 15 februari och15 mars.

Arbeta som polis

Somm polis kan du räkna med att din vardag kommer att vara omväxlande. Det kan handla om att utföra nykterhetskontroller, gå in och avbryta en misshandel, hjälpa utsatta barn, spåra försvunna personer, omhänderta en drogpåverkad och beväpnad person, hjälpa till att säkra bevis på en brottsplats, ta hand om ett våldtäktsoffer, övervaka en demonstration, spana på misstänkta, stoppa ett självmordsförsök eller lära skolbarn om trafikregler.
Det övergripande målet för polisen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Huvuduppgiften är att bekämpa den lokala brottsligheten, det vill säga förebygga, uppdaga och utreda brott.

Löner för poliser

  • Ingångslön: 20 000kr
  • Medianlön, 3 års erfarenhet: ca 21 600kr därefter sätts lönen individuellt och beroende på var i landet man arbetar

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan