Positivism

Positivister strävar efter kunskap som baseras på företeelser man kan väga och mäta. Man vill genom främst kvantitativa metoder grunda sitt tänkande på objektiv fakta.