Category: Utbildningar

May 03
Att studera vidare

Att studera vidare Ny student Att vara ny student innebär en del förändringar. För…

May 02
Webbutveckling och programmeringsutbildning

Webbutveckling och programmeringsutbildning Vill du lära dig programmera för webben?…

May 02
Veterinärutbildning

Veterinärutbildning Under de första åren lär man sig att uppvisa och tillämpa ett…

May 02
Utbildning inom sjukgymnastik

Utbildning inom sjukgymnastik Sjukgymnastutbildningen ger en grundutbildning på…

May 02
Utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap En biblioteks- och…

May 02
Tandläkarutbildning

Tandläkarutbildning Tandläkarutbildningen finns på fyra orter i Sverige.…

May 02
Tandhygienistutbildning

Tandhygienistutbildning Tandhygienistprogrammets huvudämne är oral hälsa, där man…

Apr 28
Systemvetarutbildning

Systemvetarutbildning Alla verksamheter i alla branscher behöver IT-kunnig personal.…

Apr 28
Statistikutbildning

Statistikutbildning Statistikutbildningen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden…

Apr 28
Socionomutbildning

Socionomutbildning Socionomutbildningen innehåller samhällsvetenskap, socialt arbete,…