Category: Utbildningar

Apr 28
Skogsmästarutbildning

Skogsmästarutbildning Studierna har genomgående en praktisk inriktning och under…

Apr 28
Sjökaptensutbildning

Sjökaptensutbildning Befälhavaren är chefen, det är befälhavaren som har ansvaret för…

Apr 28
Sjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskeutbildning Utbildningen till sjuksköterska leder till både en ämnesexamen…

Apr 28
Samhällsvetarutbildning

Samhällsvetarutbildning Samhällsvetaren är tränad att söka, bedöma och analysera…

Apr 28
Religionsvetenskaplig utbildning

Religionsvetenskaplig utbildning En utbildning till präst i Svenska kyrkan har…

Apr 28
Receptarieutbildning

Receptarieutbildning Receptarieutbildningen ger breda kunskaper inom kemi,…

Apr 28
Psykologutbildning

Psykologutbildning Psykologprogrammet är en yrkesutbildning där studiegången är…

Apr 28
Polisutbildning

Polisutbildning Polisprogrammet ges idag vid tre lärosäten och det finns även…

Apr 28
Pilotutbildning

Pilotutbildning Det är inte alla skolor som erbjuder en komplett…

Apr 28
Personalvetarutbildning

Personalvetarutbildning Personalvetarutbildningen är en bred beteende- och…