Category: Utbildningar

Apr 28
Optikerutbildning

Optikerutbildning En optiker är en person som undersöker ögon- och synfunktion. Det är…

Apr 28
Naturvetarutbildning

Naturvetarutbildning Naturvetenskap är en väldigt bred väg till jobb. Det är ett stort…

Apr 28
Miljövetarutbildning

Miljövetarutbildning För att kunna arbeta som miljövetare behöver man ha genomgått en…

Apr 28
Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Utbildningen (MKV) omfattar minst 3 års studier…

Apr 28
Lärarutbildning

Lärarutbildning Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i metodik och…

Apr 28
Läkarutbildning

Läkarutbildning De allra flesta läkare i Sverige (ca 80 %) är anställda av landsting…

Apr 28
Logistikutbildning

Logistikutbildning Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper vars uppgift…

Apr 28
Jägmästarutbildning

Jägmästarutbildning Jägmästarstudenten får en bred kunskap när det gäller att förvalta…

Apr 28
Juristutbildning

Juristutbildning Sex universitet i Sverige erbjuder juristutbildning som leder fram…

Apr 28
Journalistutbildning

Journalistutbildning Flera universitet och högskolor erbjuder journalistutbildning på…