Problematisera

Att lyfta fram komplexiteten i en fråga. Exempel på tänkbar problematik…
Finns det bakomliggande förutsättningar som man tar för givet som kan ifrågasättas?
Vilken diskussion skulle kunna framkomma mellan auktoriteter med olika syn på frågan?
Vilken reliabilitet och validitet har datan som används i frågan?
Vilka värden, motiv och intressen påverkar diskussionen?