Psykologutbildning

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning där studiegången är bunden. Det dominerande huvudområdet är psykologi men läser både pedagogik och sociologi i utbildningen. Efter avslutad utbildning tar man psykologexamen. Först efter tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog får man söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Psykologprogrammet ger också behörighet för forskarutbildning.

Utbildningens längd

Psykologutbildningen omfattar 300 poäng vilket är det samma som fem år. Sedan krävs tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning av erfaren psykolog. Först efter det kan man söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen.

Inriktningar & vidareutbildning

Vid Umeå universitet finns en inriktning mot idrott i psykologutbildningen.
Efter psykologlegitimering kan psykologen specialisera sig inom Arbetslivets psykologi, Klinisk psykologi eller Pedagogisk psykologi. Många psykologer väljer att vidareutbilda sig till psykoterapeut.

Arbeta som psykolog

Som psykolog kan man arbeta som skolpsykolog, på vårdcentraler, inom psykiatrin, inom idrottsvärlden och kriminalvården. De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, de behandlar, följer upp, utvärderar, handleder, utbildar och forskar. Då psykologer såklart också vet hur vi fungerar när vi mår bra och är stabila rent psykiskt arbetar de även med att ge rådgivning och handledning i bland annat personalgrupper andra organisationer. Psykologer dyker då och då också upp i yrkes- och utbildningsval och med rekrytering och urval i företag och inom försvaret. Idag finns det ca 8400 yrkesverksamma psykologer i Sverige. Många av dem är egna företagare.

Löner för psykologer

  • Ingångslön: ca 29 000kr – 32 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 32 000kr – 36 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan