Receptarieutbildning

Receptarieutbildningen ger breda kunskaper inom kemi, biovetenskap, och farmaci. Man kompletterar de teoretiska momenten med laborationer och praktik. Man lär sig bland annat vad läkemedel innehåller, hur man framställer dem, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Detta tillsammans ger kunskaper som behövs för att kunna informera och rådgiva kring läkemedel och läkemedelsanvändning.

Utbildningens längd

Receptarieutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. I dessa tre år ligger en tio veckors praktikperiod på apotek.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter receptarieexamen har man möjlighet att läsa diverse magister- och mastersprogram (ett respektive två år extra). Det går för närvarande inte att ”läsa upp” från receptarie till apotekare och det är oklart om detta kommer att bli möjligt framöver.

Arbeta som receptarie

Idag arbetar de allra flesta receptarierna på apotek. En del arbetar inom läkemedelsindustri och på myndigheter. Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. Receptarier på apotek arbetar med att ge råd och information till kunderna vid disken om deras läkemedel. Idag är det mer och mer vanligt att små och medelstora apotek chefer som är receptarier.
På sjukhusapotek ansvarar receptarier, tillsammans med andra farmacevter, för läkemedelsdistributionen från apoteket in till själva sjukhuset. De har som uppgift att samarbeta med sjukhuspersonalen om hur man handskas med läkemedel på sjukhusens avdelningar. Arbetar man inom läkemedelsindustrin arbetar man framför allt med registrering av läkemedel men en del arbetar med t.ex. klinisk prövning.

Som receptarie kan du också arbeta på exempelvis Läkemedelsverket och där har man bl.a. till uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apotek.

Det finns idag ca 5 700 yrkesverksamma receptarier.

Löner för receptarier

  • Ingångslön apotek: ca 23 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 27 000kr
  • Ingångslön industrin: ca 26 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 36 000kr
  • Ingångslön offentlig sektor: ca 23 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 29 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Hög efterfrågan