Referenser

En referens är när man påvisar att man kan vinna förståelse av ett objekt genom dess koppling till ett annat objekt. I en uppsats är referenser de hänvisningar man ger till externa källor.