Religionsvetenskaplig utbildning

En utbildning till präst i Svenska kyrkan har följande delar:

Religionsvetenskaplig/teologisk utbildning vid universitet, i denna ingår tre pastoralteologiska kurser om vardera 15 högskolepoäng som ges i samverkan mellan universitet och något av pastoralinstituten i Uppsala och Lund.
En termins praktisk – teologisk utbildning vid något av pastoralinstituten i Uppsala eller Lund.
Man avslutar utbildningen med prästexamen inför domkapitel och prästvigning.

Utbildningens längd

Religionsvetenskapsutbildningen omfattar 300 poäng men är på totalt fem och ett halvt år då den sista terminen består av praktisk – teologisk utbildning på någon av pastoralinstituten i Uppsala eller Lund.

Inriktningar & vidareutbildning

Under den första delen av utbildningen har man möjlighet att efter eget intresse välja inriktning, det finns många kurser att välja bland. När utbildningen är klar påbörjas ett pastorsadjunktsår som kan vara upp till ett och ett halvt år. Under detta utbildningsår är man anställd av stiftet.

Arbeta som präst

Som präst går hela arbetet ut på att möta människor i olika skeden i livet, det handlar om allt från gudstjänster, barndop, bröllop, begravningar, konfirmander och enskilda samtal och själavård.
I de allra flesta fall arbetar man som präst i en församling, men man kan också arbeta med specialuppgifter sjukhus-, fängelse- eller studentpräst.

Inom prästerskapet finns ca 3 900 personer, varav ca 1 400 kvinnor. Ungefär 100 präster arbetar som lärare i olika skolor och ungefär lika många återfinns i Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet och i andra specialtjänster.

Löner för präster

  • Ingångslön: ca 21 800kr
  • Medianlön komminister, 10års erfarenhet: ca 31 500kr
  • Medianlön kyrkoherde, 10års erfarenhet: ca 35 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: balanserad efterfrågan