Otryckta källorrn

Ett urval som i viktiga avseenden är likt den population undersökningsgruppen är tänkt att representera. Till exempel att de delar attribut som som kön och ålder för grupper av individer eller bransch och storlek för grupper av företag.