Resultatredovisning

Undersökningarnas resultat skall sammanställas, struktureras och redovisas på ett logiskt sätt som ger en klar bild av resultaten. Det finns en mängd olika metoder för att presentera och illustrera resultatens data som till exempel tabeller, diagram, flödesscheman, kartor eller matriser.