Samhällsvetarutbildning

Samhällsvetaren är tränad att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Det vanligaste är att studieinriktningarna är statsvetenskap, statistik, medie- och kommunikation och nationalekonomi.

Utbildningens längd

Samhällsvetarutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen. För att nå magisterexamen krävs ytterligare ett år och vill man nå masterexamen krävs två. Det finns också möjlighet att forska inom ekonomi. Licentiatexamen är på två år och doktorsexamen är på fyra år.

Inriktningar & vidareutbildning

En samhällsvetenskaplig utbildning innehåller ofta flera olika ämnen: demografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, informatik, juridik, freds- och konfliktkunskap, kriminologi, kulturgeografi/samhällsgeografi, miljökunskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, samhällsplanering, socialantropologi, statistik, utredningsmetodik, utvecklingskunskap eller studier av en enskild region i världen. Många högskolor och universitet har själva utformat egna program med inriktning mot särskilda ämnen och/eller kombinationer. Väljer du att läsa fristående kurser är det du själv som sätter samman en examen. Ta dig en funderare på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Arbeta som samhällsvetare

Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter.
Gränsen mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus men exempel på samhällsvetenskapliga ämnen är:

Statsvetenskap

Här studerar man politik och politiska system. Man tittar också på de satta reglerna i politiken och hur olika krafter påverkar politiken, såsom massmedia, partier och politiska föreningar.

Nationalekonomi

Se Ekonomiutbildning

Företagsekonomi

Se Ekonomiutbildning

Sociologi

Se Socionomutbildning

Genusvetenskap

Här studerar man hur kön, genus, sexualitet, etnicitet och klass påverkar samhället.

Psykologi

Se Psykologutbildning

Kulturgeografi

Här studerar man på mänsklighetens förhållande till jorden. Man tittar inte så mycket på de fysiska påverkningarna utan fokuserar på det kulturella, ekonomiska, politiska och sociala perspektivet

Freds- och konfliktsforskning

Här arbetar man med att kunna granska, bedöma och analysera uppkomsten av väpnade konflikter. Man tittar även på utvecklingar och lösningar på dessa.

Biblioteks- och informationsvetenskap

Se Bibliotekarie

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom detta tvärvetenskapliga ämne studeras massmedier. Press, tv, internet och radio faller under lupp och granskas för att se hur dessa påverkar oss.

Löner för samhällsvetare

  • Ingångslön privat: ca 22 000kr – 30 700kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 29 200kr – 41 400kr
  • Ingångslön statlig: ca 23 000kr – 30 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 29 000kr – 36 400kr
  • Ingångslön kommunal: ca 22 600kr – 27 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 29 900kr – 38 600kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Låg efterfrågan
  • För erfarna: Låg efterfrågan