Sekundärkälla

När man omnämner något ur källa A som man lärt sig om från källa B så är källa B en sekundär källa. I ett sådant fall så hänvisar man till sin sekundära källa (källa B) eftersom det är den källan man tagit sin information från.