Skogsmästarutbildning

Studierna har genomgående en praktisk inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Under barmarkssäsongen spenderas stora delar av studietiden utomhus och man gör flera studieresor i Sverige.

Utbildningen inleds med baskurser där man får lära sig verktygen för det kommande arbetet, till exempel GIS (Geografiska informationssystem). Under de två första åren läser man obligatoriska kurser om ekonomi, skogsförvaltning, ekologi, skogsteknik, skogsskötsel och skogens värdekedja. Tredje året kan man välja att fördjupa sig inom för sig själv intressanta ämnesområden. Det tredje året läser man tillsammans med studenter vid SLU:s övriga studieorter. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att du kan röra dig i skog och mark.

Utbildningens längd

Skogsmästarutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta och läsa till en magister- (ett år till), eller en masterexamen (två år till).

Inriktningar & vidareutbildning

Affärsledarskap för den gröna sektorn är en ny vidareutbildning på 60 högskolepoäng som SLU ger på distans, utbildningen innehåller vissa träffar och praktiska projekt. Utbildningen innehåller företagsekonomi, affärsmannaskap och ledarskap för den gröna sektorn. Dock krävs minst ett års arbetslivserfarenhet för att få ta denna vidareutbildning.

Arbeta som skogsmästare

Skogsmästaren arbetar med planering, utredning, utbildning, rådgivning, och råvaruanskaffning inom bland annat skogsägarförening, storskogsbruk, sågverk och skogsstyrelsen. Många skogsmästare har ledande befattningar och arbetar till exempel som distriktschef. Många skogsmästare arbetar också utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare. Antalet skogsmästare i Sverige är ca 2 500.

Löner för skogsmästare

  • Medianlön: ca 32 200kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan