Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Lokalerna

Högskolan erbjuder välutrustade datasalar, sy- och draperingssalar, snickeriverkstad samt ateljéer för konstnärlig träning och workshops. Dessutom finns fotostudio och en mindre verkstad för screentryck. Ett utrymme inom skolan är vikt åt fortlöpande galleriverksamhet för studenter, lärare och inbjudna gäster. Skolans bibliotek är under successiv uppbyggnad.

Visuell kommunikation

Det treåriga programmet Visuell kommunikation är ett konstnärligt högskoleprogram (180 hp) som utbildar kreativt utforskande och självständiga visuella kommunikatörer. Art directors och designers som är väl rustade att verka professionellt och internationellt inom den visuella kommunikationsbranschens kreativa områden.
Utbildningen ger en djup förståelse i vad visuell kommunikation är och kan åstadkomma.  Studenterna utbildas i kreativitet, innovation och samhällsfrågor för att kunna ha en aktiv roll i att förändra kommunikationens uttryck och få en önskan att delta i och forma en modern ansvarstagande kultur.

Utbildningens innehåll

Tonvikten under första läsåret ligger på att utveckla studentens kreativitet, introducera professionell metodik och ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i huvudämnet visuell kommunikation: reklam, grafisk form, digital kommunikation, foto, film, illustration och rörlig design.
Under andra året blir betoningen starkare på den professionella arbetsprocessen och förmågan att utveckla kreativ visuell gestaltning utifrån komplexa idéer och koncept.
Årskurs tre har ökat fokus på det professionella livet efter skolan. Studenten förväntas kunna kritiskt beskriva och problematisera sitt arbete och på ett nyanserat vis relatera sin och arbetets roll till en större kontext.

Mode

Landets mest designintensiva modeutbildning på högskolenivå (180 hp) riktad mot en alltmer expansiv och ombytlig arbetsmarknad. Utbildningen omfattar även textil mönsterdesign och modeillustration.
Utbildningen är väl anpassad för en yrkesbana inom modeindustrin, särskilt inom produktutveckling och design men också som en kreativ plattform för olika yrken inom kommunikation, bildproduktion och modejournalistik.

Utbildningens innehåll

De tre åren leder till en kandidatexamen i konst och design (180 hp). Första läsåret är grundläggande och fokuserar på produktnivån av modet. Det innebär att studenten ska tillägna sig praktiska färdigheter och få en grundläggande förståelse av modedesignprocessen liksom design- och modeteoretiska baskunskaper.
Andra året handlar om att integrera praktiska och teoretiska moment i längre projekt, att omsätta färdigheter och förstå modet på systemnivå. Studenterna genomför och presenterar nu självständiga designprojekt med stöd av professionella handledare.
Tredje året ges mer tid till fördjupade studier. Studenterna genomför och presenterar två egna designprojekt på hög kreativ och professionell nivå, varav minst ett i samarbete med övriga discipliner. Här ingår inte minst skolans uppmärksammade examensvisningar och utställningar.

Form

En mångfacetterad designutbildning med inriktning mot produktformgivning och rumsgestaltning. Fokus på materialbredd och kunskap kring många av det tredimensionella designområdets olika discipliner.

Utbildningens innehåll

De tre åren leder till en kandidatexamen i konst och design (180 hp). Första året innehåller många olika kursmoment. Huvudämnet är produktdesign. Vi studerar material såsom trä, metall, textil och lera. Parallellt arbetar vi med presentationstekniker och olika designmetoder.
Andra året presenterar vi ämnet rumsgestaltning. Vi fortsätter att arbeta med de kunskaper som grundlades i årskurs ett.
Sista året förbereder vi studenterna för yrkeslivet. Examensarbete, professionell utveckling och medverkan på Stockholms möbelmässa är de stora kursblocken.

Fakta antagning:

1 gång per år. Sök via www.beckmans.se.
Antagning genom arbetsprover.

Utbildningar: Mode, Form samt Visuell kommunikation.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact