Blekinge tekniska högskola

Blekinge tekniska högskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola som valt att gå sin egen väg. Vi är inte en del av något större universitet utan en självständig högskola med en tydlig specialisering. Vår utbildning och forskning ska bidra med kompetens till ett modernt och föränderligt samhälle och vi satsar på tillämpad IT i all utbildning.

Tydligt profilerad högskola

BTH är en av landets tydligast profilerade högskolor. Vår profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Alla utbildningar vid BTH ska påtagligt tillämpa och vidare utveckla IT. Därför finns IT med som en naturlig ingrediens i alla BTH:s utbildningar. När du kommer ut med din examen tar du IT som en självklarhet och kan börja jobba direkt. Vi har även valt att anlägga ett hållbarhetsfokus på allt vi gör. Som student hos oss kommer du att märka hållbarhetstänket inom både utbildning och forskning. När du lämnar BTH efter att ha studerat färdigt kommer du att ha nytta av att du studerat på en högskola som tar hållbarhet på allvar och som tänker framåt.

Vad händer efter utbildningen – In real life?

Syftet med din utbildning vid BTH är att du ska skapa dig en karriär inom det område som du valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen utan även på vad som händer efter den. Vi har täta kontakter med näringslivet och vi samarbetar med det omgivande samhället såväl som med andra universitet och högskolor. På det sättet får du, redan under din studietid, en inblick i ditt framtida yrke samt kontakt med näringslivet och möjliga framtida arbetsgivare. Kontakterna sker på alla plan, från utbildning på grundnivå till avancerade forskningsprojekt. BTH:s studenter och forskare deltar därför aktivt i utvecklingen av det omgivande samhället och BTH har blivit en drivkraft i en av Sveriges mest expansiva regioner inom IT och telekommunikation.

Karriärcenter

Din framtida yrkeskarriär startar dag ett på BTH. Under din utbildning tränas du i olika moment som har stor betydelse den dag du börjar söka jobb. För att hjälpa dig extra inför arbetslivet finns BTH Career Center. De erbjuder karriärvägledningssamtal och olika former av jobbsökarservice. De skapar också mötesplatser där arbetsgivare och studenter kan träffas och knyta värdefulla kontakter. Läs mer, www.bth.se/careercenter.

Det internationella BTH

Vid BTH tycker vi att det är viktigt med global rättvisa och hållbar utveckling. Vi arbetar också för en ökad förståelse för andra kulturer. När du studerar vid BTH befinner du dig i en internationell miljö, som ger en öppen atmosfär och ger dig möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk som du har nytta av i framtiden. För att förbereda dig för en global arbetsmarknad erbjuder vi utbildningar med internationella inslag och möjlighet till utlands erfarenhet. Vi har ett nätverk med mer än 90 universitet över hela världen.

Sedan 2011 har också ett Konfucius-institut etablerats vid BTH. Institutet kommer att bli ett centrum i södra Sverige när det gäller utbildning i kinesiska språket och kinesisk kultur. Det kommer även att underlätta studentutbyte med Kina. Vid BTH kan du välja att byta ut upp till två terminer av din utbildning mot studier vid ett utländskt universitet. Studierna kan du tillgodoräkna dig i din examen. Väljer du att studera inom våra utbytesprogram kan du få ett stipendium. Läs mer om möjligheten att studera utomlands på www.bth.se/utlandsstudier.

Närhet skapar trygghet

Vid BTH försvinner du inte i mängden. Här lär du snabbt känna dina kurskamrater och studiegrupperna är mindre. Det är dessutom lätt för dig att få kontakt med dina lärare. Du kan alltid knacka på lärarens dörr om du vill diskutera något eller ställa frågor. Det ger dig en trygg studiemiljö.

Campus Gräsvik

På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla teknik- data-, hälso- och ekonomiutbildningar. Ett par av BTH:s spelutbildningar är förlagda hit även om merparten av spelutbildningarna finns i Karlshamn. Campus Gräsvik är BTH:s största campus med nybyggda och renoverade lokaler som gör det till en attraktiv studiemiljö. Vi har en egen badbrygga på campus och alldeles i närheten finns ett område med motions slingor i vacker kustnatur. Campus Gräsvik ligger mitt i TelecomCity, som består av ett femtiotal branschledande företag inom IT och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning. På Campus Gräsvik finns samtliga högskolans fem sektioner:

  • Sektionen för datavetenskap och kommunikation
  • Sektionen för hälsa
  • Sektionen för ingenjörsvetenskap
  • Sektionen för management
  • Sektionen för planering och mediedesign

På Campus Gräsvik finns även service till studenter med bland annat karriär- och studievägledning samt studenthälsa. På området finns också Blekinge studentkår med reception och eget kårhus. Campus Gräsvik har ett stort och modernt högskolebibliotek med studieplatser och grupprum som du kan använda. För att hitta rätt på området är det enklast för dig att gå till Studentcentrum i Länken. Här finns personal som kan guida dig vidare och svara på frågor.

Karlskrona

Karlskronas centrum är beläget på Trossö i Blekinges östra skärgård. Staden har en marin historia, vilket har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla och olika former av örlogsverksamhet. Karlskrona anses så unik att UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv. Havet ger möjlighet till en spännande fritid som student. Varför inte prova på segling, havskajak, dykning eller kanske fiske på sommarhalvåret? Eller kanske prova långfärdsskridskor och segla isjakt på vintern? Karlskrona är staden.

Campus Karlshamn

På BTH:s campus i Karlshamn finns merparten av spelutbildningarna. På Campus Karlshamn finns två av högskolans fem sektioner: Sektionen för planering och mediedesign och Sektionen för datavetenskap och kommunikation.

Campus Karlshamn ligger vackert beläget vid havet, på promenadavstånd från centrum. På området finns ett högskolebibliotek som är tillgängligt dygnet runt, varje dag, året runt för studenterna. Här finns också karriär- och studievägledning samt studenthälsa. Studenternas kårhus ligger 500 meter från campus. På Campus Karlshamn finns även Netport med ett 15-tal företag inom bland annat upplevelseindustrin. Campus Karlshamn kännetecknas av en kreativ och familjär stämning. Studenter från olika program arbetar ofta tätt tillsammans i projekt och det är lätt att bygga nätverk som du har stor nytta av i framtiden.

Karlshamn

Liksom i Karlskrona gör sig vattnet ständigt påmint även i Karlshamn. Staden ligger granne med havet och det finns många fina badplatser i närheten. När det är dags för en paus från pluggandet finns det gott om mysiga caféer att slå sig ner på. Ett stycke västerut ligger Mörrumsån som ger chans till spännande laxfiske med kompisarna. Karlshamn har något av ett dekadent förflutet med tillverkning av brännvin, punsch, tobak, snus och kortlekar i sin historia. Punschen bär alltjämt stadens namn men numera är det bland annat digitala upplevelser och intelligent logistik som ligger i fokus för näringslivet. Flera av företagen inom digitala upplevelser är startade av BTH:s alumner.

Stad:
Karlskrona
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact