Campus Flyinge

Campus Flyinge

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Campus
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå till campus hemsida

Description

Skolverksamheten omfattar ca 180 studerande på fyra olika program. Hippologigymnasiet och Hippologprogrammet är båda treåriga. Yrkeshögskolan för unghästutbildare samt, sedan 2009, en hovslagarutbildning. Det finns även möjlighet för unga talangfulla ryttare och kuskar att söka stipendium för att intensivträna sin specialtalang under ledning av någon av våra chefstränare. Vi anordnar också årligen ett flertal kurser och seminarier som riktar sig till dig med egen häst eller hästintresse.

Vad är LIA?
LIA står för Lärande I Arbetet och står för den arbetsplatsförlagda utbildningen. I samtliga Yrkesutbildningar omfattas ca 1/3 av utbildningstiden av LIA. LIA-perioden förläggs alltså till en arbetsplats dit du själv söker dig till. På så sätt får du bäst den plats som tilltalar dig mest.

 

Högskoleutbildningar

Hippologprogrammet

(Sveriges Lantbruksuniversitet är huvudman för utbildningen)
Programmet ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet, vilket gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästnäringen. Unikt för programmet är integrationen mellan vetenskap, praktisk ridning och hästhantering. Läs mer här.

Vad är Hippologi?
Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid. Tonvikten i ämnet inriktas på frågor som rör hästen i samspel med människan. Ämnet är brett och djupt med analys och värdering inom frågeställningar som rör hästen och hästhållningen.

Hippologi omfattar huvudsakligen följande områden:

  • handhavande
  • anatomi och fysiologi
  • etologi, funktion och hälsa
  • utfodring och miljö
  • avel och reproduktion

Den praktiskt konstnärliga delen i ämnet omfattar följande:

  • ridning och körning
  • trav- och galoppsport
  • utbildning av den unga hästen
  • träningsmetodologi

Yrkesutbildningar

Hovslagarutbildningen

(Uppdrag av Landsbygdsdepartementet och SLU)
Genom praktikperioder under utbildningen utvecklar eleven den kombination av kompetens och helhetssyn som krävs för att självständigt kunna verka i arbetslivet. En utvecklande samverkan mellan skola och arbetsliv främjas genom att en del av utbildningen sker genom praktik i arbetslivet. Utbildningen skall genomsyras av god hästkunskap och högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar. Läs mer här.

Unghästutbildarprogrammet

(Utbildning inom Yrkeshögskolan, 200 YH-poäng)
Genom teori och praktik utvecklar du den kombination av kompetens och helhetssyn som krävs för att självständigt kunna verka i arbetslivet som unghästutbildare. Målet med utbildningen är att ge dig goda kunskaper i och färdigheter att, i ett för hästen anpassat utbildningssystem, utveckla den icke inridna och ibland icke hanterade unghästen till ridhäst. Läs mer här.

Beridarprogrammet

(Utbildning inom Yrkeshögskolan, 200 YH-poäng)
Utbildningens mål är att befästa dina kunskaper i att utbilda och bedöma hästar från lätt klass fram mot svår klass med målsättningar mot tävling och försäljning. Du ska också kunna sköta, stalla upp samt träna hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt säkert sätt. Utbildningen syftar till att ge dig en bred skicklighet med förmåga att träna hästar avsedda för både hoppning, dressyr, och fälttävlan. Läs mer här.

Flyinge

Flyinge är ett av världens äldsta stuterier som fortfarande är i drift. Det är en makalöst vacker anläggning där anrika byggnader möter ultramodernt, med klapprande storkar på taken och ståtliga hingstar i stallarna. Vi har plats för 200 hästar och är runt 65 anställda.

 

Speciella evenemang

Flyinge är idealiskt för alla hästevenemang. Här finns fyra inomhusarenor, terrängbanor, galoppbana samt ett flertal utomhusbanor. Under året blir det många tillfällen till att besöka oss och se vackra hästar, bra ridning i en hästhistorisk miljö. I vårt kalendarium hittar du årets alla evenemang på Flyinge.

 

Flyinges filosofi

Flyinges ledstjärna vad gäller utbildning är att knyta samman mångårig erfarenhet med modern vetenskap. Att vara elev på Flyinge är att förlägga sina studier i ett professionellt hästföretags dagliga verksamhet och verklighet. Vår filosofi är att ge våra elever en självbärig bas att stå på för vidareutveckling och en framtid inom hästnäringen. Vi måste utbilda för näringens behov därför lägger vi stor vikt vid att näringen skall vara med och utforma och utvärdera utbildningarnas innehåll och mål. Att kunna påverka och utvärdera sin utbildning som studerande är också viktig därför vill vi att de som lär skall vara aktiva i utformandet av undervisningens innehåll och upplägg.

Stad:
Flyinge
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Campus
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact