Campus Gotland

Campus Gotland

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Campus
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå till campus hemsida

Description

Visionen för samgåendet är att skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland, för att därigenom bidra till utvecklingen av Sverige som kunskapsnation.Långsiktigt är målsättningen att öka närvaron av studenter och lärare på campus och att utveckla Liberal Arts Education, nätbaserat lärande och samverkan, regionalt, nationellt och internationellt.

Uppsala universitet
Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle och näringsliv. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå.

Från och med 1 juli 2013 finns Uppsala universitet alltså även i Visby i form av Campus Gotland.

Campus Gotland

Campus Gotland är en integrerad del av Uppsala universitet där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning. Samtidigt är Campus Gotland genom sin placering mitt i Östersjön, världsarvet Visby och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet.

  • Campus Gotland ska vara en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.
  • Campus Gotland ska i undervisning, forskning och samverkan dra fördel av allt det som gör ”Östersjöns öga”, platsen Gotland, så speciell.
  • Campus Gotland ska i växelverkan med övriga Uppsala universitet kunna fungera som ett drivhus för att utveckla idéer som kan komma hela lärosätet till godo inom såväl utbildning och forskning som samverkan.
  • Vid Campus Gotland ska utvecklingen av det nätbaserade lärandet och Liberal Arts Education ha en särskild roll.
  • Vid Campus Gotland ska närvaron av studenter och lärare öka.

Ett campus för förstklassig utbildning
Utbildningen vid Campus Gotland ska vara en integrerad del av utbildningsverksamheten inom Uppsala universitet. Den småskaliga och samtidigt mångvetenskapliga miljön skapar unika förutsättningar för samarbete mellan institutioner och fakulteter inom universitetet.
Med sin specifika roll inom Liberal Arts Education och nätbaserat lärande blir Campus Gotland en plattform för pedagogiskt och tekniskt nytänkande för hela universitet. Alla anställda arbetar gemensamt för att kunna erbjuda studenterna en stimulerande och inkluderande lärandemiljö.

Ett campus för framstående forskning
Forskningen vid Campus Gotland ska vara en integrerad del av verksamheten vid Uppsala universitet i dess helhet och sortera under ansvariga institutioner och fakulteter. Den akademiska miljön vid Campus Gotland ska utvecklas genom en utökad närvaro av lärare, forskare och doktorander som har en stark ämnesmässig förankring. I samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala aktörer ska befintliga och nya tvär- och mångvetenskapliga forskningsmiljöer utvecklas.

Ett campus i samverkan med samhället
Genom Campus Gotland får Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. En tät dialog med regionen och det regionala kultur- och näringslivet ska upprätthållas. Campus Gotland ska etableras som en attraktiv och professionell mötesplats för Östersjöregional samverkan.

En campusmiljö i utveckling
Vid Campus Gotland ska ett stort antal institutioner från olika vetenskapsområden verka gemensamt. Studenter och lärare ska ha tillgång till samma stöd som vid universitetet i sin helhet. Campus Gotland ska utgöra en sammanhållen, kreativ och attraktiv miljö. Det ska organiseras på ett sådant sätt att nya högkvalitativa verksamheter enkelt kan tillkomma och utvecklas.
miljö. Det ska organiseras på ett sådant sätt att nya högkvalitativa verksamheter enkelt kan tillkomma och utvecklas.

Stad:
Gotland
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Campus
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact