Campus Norrköping

Campus Norrköping

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Campus
Längd
1 år 3 år
Gå till universitets hemsida

Description

Campus Norrköping är en del av Linköpings universitet och själva campus är utspritt längs med Motala Ström i centrala Norrköping. Campus Norrköping ligger mitt i stan, i det unika Industrilandskapet vid Motala Ström. De vackra fabriksbyggnaderna har renoverats och moderniserats. Idag rymmer de föreläsningssalar, bibliotek, forskningslaboratorier och caféer. 

Bland grannarna finns museer, konserthall, studentbostadskvarter, restauranger och Norrköping Science Park. Norrköpings visualiseringscenter C kommer också ingå i grannskapet.

Campus Norrköping ligger ett stenkast från city i Norrköpings industrilandskap. Norrköping med sina dryga 129 000 invånare, är Sveriges åttonde största stad och är en av två städer på Sveriges “topp-tio-största-städers” lista som inte har något “eget” universitet eller “egen” högskola, Helsingborg är den andra.  Motala ström forsar fram genom hela campusområdet och sätter sin prägel på platsen. Kåkenhus är LiU Norrköpings naturliga centrum, med café, lunchrestaurang och ett välutrustat universitetsbibliotek. Här hittar du även Studenthälsan och studievägledare. Läser du på tekniska högskolan kommer du att tillbringa mycket tid här.

Kåkenhus sett från Motala Ström. Huset har fått sitt namn efter fästningen Kokenhusen i nuvarande Lettland. De äldre delarna uppfördes som textilfabrik i etapper mellan 1890- och 1950-talet.
På plan 4 och 5 finns Clinicum, lokaler anpassade för teoretisk och praktiskt lärande som riktar sig mot arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet.

Täppan är till skillnad från många av universitetsbyggnaderna på LiU Norrköping av ett modernare snitt. Här håller såväl tekniska som samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar till. Täppan karaktäriseras av sin innergård, omgiven av glasfasader. Spetsen, som ligger strax nedanför Kåkenhus, hyser socionomprogrammet och de samhällsvetenskapliga utbildningarna. Även Spetsen har renoverats och utrustats för att erbjuda studenterna en bra studiemiljö. I Bomullsspinneriet finns lärarprogrammet. Byggnaden ligger så gott som omgiven av vatten och alldeles bredvid Arbetets museum, eller Strykjärnet, som byggnaden kallas till följd av sin form.

Fjärde storstadsregionen

Norrköping tillsammans med Linköping kallas för Fjärde storstadsregionen. Linköpings universitet och Norrköpings kommun har sedan länge olika former av kontakter och våren 2002 skrevs ett samarbetsavtal mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet. Idag finns också ett ramavtal gällande samarbete och samverkan om forskning och utveckling mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Utbildningar

En kvalificerad utbildning ger baskunskaper, insikter och verktyg för ett tänkande som man har nytta av hela livet. LiU ger utbildningar inom alla sina fyra fakulteter och på olika nivåer – grundläggande, avancerad och forskarnivå. Enligt nationella undersökningar vet vi att våra studenter trivs, bor bra och rankar utbildningarnas kvalitet högt. Studenter vid LiU har även möjlighet att genomföra en del av sin utbildning utomlands.

Humaniora och samhällsvetenskap

Vid LiU Norrköping ges kandidat-, yrkes- och magisterprogram inom kultur-, samhälls-, beteende- och miljövetenskap. Utbildningarna utmärks av ett ämnesövergripande arbetssätt, en strävan efter djupa ämneskunskaper och nytänkande. Sedan länge arbetar man för att ge utbildningen en mer internationell prägel, med inslag av utlandsstudier och språkundervisning.

Lärarutbildning

Teori och praktik kopplas samman genom en nära och tidig kontakt med förskola, skola och andra utbildningsmiljöer. Den tvärvetenskapliga lärarutbildningen i Norrköping sätter både lärarens och barnens behov i centrum. Stor vikt läggs vid att lära sig möta elever med olika bakgrunder och förutsättningar. Det finns två inriktningar, dels utbildning mot förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, dels utbildning mot grundskolans senare år.

Vård och omsorg

En helhetssyn på människan gör att arbeten inom vården ständigt utvecklas. Det gör även utbildningarna inom medicin och vårdvetenskap vid LiU Norrköping. Utbildningarna är upplagda enligt PBL-metoden (problembaserat lärande). Man har en tidig patientkontakt och samverkar mellan olika professioner, ämnen, teori och praktik. I Norrköping kan man utbilda sig till arbetsterapeut och sjuksköterska.

Teknik- och naturvetenskap

Tekniska högskolan vid LiU är en av Sveriges stora tekniska högskolor. Vid LiU Norrköping kan man utbilda sig till bland annat civil- och högskoleingenjör inom områden som logistik, medieteknik, elektronik, byggnadsteknik. Man ger också utbildningar upp till kandidatexamen, t ex grafisk design och samhällets logistik. Utbildningarna vid tekniska högskolan är utvecklade i nära samarbete med forskningsmiljöer och näringsliv.

Stad:
Norrköping
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Campus
Längd:
1 år 3 år

Relaterade annonser

Contact