Campus Nyköping

Campus Nyköping

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Campus
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå till campus hemsida

Description

Läser man på distans kan man fritt utnyttja lokalerna på Campus. Det går också bra att tentera på Campus, man kontaktar helt enkelt sin institution och meddelar dem att man tenterar på annan ort.

Campus är centralt placerat i Nyköping med närhet både till centrum och flygplatsen Skavsta. Centralorten har 33 000 invånare och i kommunen bor det totalt 51 000. Bland de största arbetsgivarna märks ABB, flygplatsen, Studsvik och Swenox. Givetvis är även kommunen och Landstinget stora arbetsgivare.

Högskoleutbildningar

Campus Nyköping är en länk mellan dig och högskolan eller universitetet. Genom vårt samarbete med olika högskolor kan vi erbjuda ett antal program och kurser på plats. Campus Nyköpings platsförlagda kurser och utbildningar hittar du under “Hitta din utbildning”. Dessutom kan du utnyttja våra lokaler för att läsa vilken distansutbildning du vill. I lokalerna finns grupprum, konferens-/föreläsningssalar, och datasalar. Här finns också tillgång till datorer och modern kommunikationsteknik.

Sjuksköterskeprogrammet – på plats i Nyköping

Genom Mälardalens högskola kan du läsa sjuksköterskeprogrammet på Campus Nyköping. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i ämnet vårdvetenskap.Undervisningen varvas med föreläsare från högskolan, på plats eller via videokonferens. På Campus Nyköping har vi ca 115 studenter på sjuksköterskeprogrammet. Du ansöker på antagning.se.

Tentamen

Välkommen att tentera på Campus Nyköping. Kontakta Campus Nyköping senast en vecka före din tentamen, så hjälper vi dig med hanteringen kring detta. Du kontaktar själv din institution på respektive universitet/högskola för att de ska få kännedom om att du ska tentera på annan ort.

Yrkeshögskoleutbildning (Yh), Kvalificerad yrkesutbildning (Ky)

Yh/Ky-utbildningar är yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studenter som har gått en Yrkeshögskole-/Kvalificerad yrkesutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten för båda utbildningsformerna.

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) kombinerar studier och praktik. De anordnas av kommuner och landsting, högskolor och privata företag. Utbildningarna erbjuds inom områden där det finns behov av välutbildad arbetskraft. En genomförd Yh-utbildning leder antingen till en yrkeshögskoleexamen (minst ett års studier) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två års studier).

Kvalificerad yrkesutbildning (Ky-utbildning) är tillsammans med Yh-utbildning den eftergymnasiala utbildningsform som mest liknar högskoleutbildning. Ky-utbildningar bedrivs av kommuner, privata utbildningsanordnare och högskolor i samverkan med arbetslivet.
Efter genomförd Ky-utbildning får man en kvalificerad yrkesexamen. En Ky-utbildning kan vara mellan ett och tre år.  De flesta utbildningar är tvååriga.

Behörighet

Alla som har grundläggande behörighet till högskolan kan söka men till vissa utbildningar måste du ha särskild behörighet. Både Yh-utbildning och Ky-utbildning är utformade i samarbete med arbetslivet och leder till ett visst yrke.

LIA – Praktik

Lärande i arbete (LIA) utgör ca en tredjedel av utbildningen och är förlagd till olika arbetsplatser. Där får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken, bygga ditt nätverk och skapa kontakter du har nytta av efter utbildningen.

Att studera på en Yh/Ky-utbildning

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Du bekostar själv kurslitteratur, boende samt resor under studier och praktikperioder.

KY / YH Utbildningar

  • Musik- och eventarrangör
  • Elteknik
  • Medicinsk sekreterare

Läs mer om utbildningarna här.

Stad:
Nyköping
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Campus
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact