EC Utbildning

EC Utbildning

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till hemsidan

Description

I våra utbildningar förenas teori och praktik. Du får omsätta dina kunskaper i projektarbeten på intressanta företag. Många av dina lärare arbetar också med industriuppdrag inom EC-gruppen och kan i kurserna relatera till verkligheten utanför skolan.

Vad är LIA?
Alla utbildningar innehåller arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång och varva teori och praktik. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare. Representanter från arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbildning och ska ställa krav på innehållet.

Utbildningar

Databasutvecklare, 200 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg
Efter fullgjord utbildning skall du kunna arbeta som databasutvecklare, databasadministratör, förvaltare av databaser samt informationsmodellerare inom företag/organisationer i IT-branschen eller inom andra företag/organisationer med egen utveckling.

IT-konsult för webbportaler/Sharepoint, 400 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg eller Stockholm
I ett alltmer utpräglat informationssamhälle ökar betydelsen av en strukturerad och effektiv informationshanteringsprocess.
En organisations förmåga att hantera den ständigt växande informationsmängden är avgörande för dess funktion, effektivitet och lönsamhet. För att åstadkomma detta måste man oftast ha ett datorbaserat stödsystem som ger alla berörda tillgång till relevant information.

Systemutvecklare inom objektorienterad programmering, 400 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg
Målet med utbildningen är att du efter utbildningen på ett professionellt sätt ska kunna arbeta med utveckling av programvara, med hjälp av moderna verktyg och metoder. Fokus i utbildningen läggs vid objektorienterad teknik, som är dagens och troligen även framtidens teknik för att utveckla programvara.

Linux systemspecialist, 400 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg
Målet med utbildningen är att du på ett professionellt sätt ska kunna arbeta med Linux- och Unixsystem på den nivå som arbetslivet kräver. Du får lära dig från grunden hur ett Linuxoperativsystem är konstruerat, hur det driftsättes och underhålles. Efter utbildningen ska du kunna behärska installation, uppgradering och underhåll av Linux- BSD- och Solaris operativsystem, behärska uppsättning av Web-, Mail- och DNS-servrar, arbeta med avancerad datakommunikation, implementera koncept gällande datasäkerhet mm.

Programvarutestare, 400 Yh-poäng
Utbildningsort: Malmö
Programvarutestning är en process för att försöka identifiera en mjukvaras grad av korrekthet och kvalitet. Denna process är således av stor vikt för att utvärdera om ett projekt möter sina mål och uppfyller de ställda kraven. Rapporter visar att behovet av personer med kunskaper inom detta område ökar och att dessa måste få en yrkesmässig högre status.

Specialist inom Business Intelligence, 200 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg eller semidistans i Ronneby, Stockholm och Göteborg
Målet med utbildningen är att försörja näringslivet med kompetens inom databashantering och framförallt Business Intelligence. Studenterna erhåller den kompetens som krävs så att de senare kan agera som kunskapsbank inom t ex integration, migration och/eller arbeta som data/informationsanalytiker med inriktning mot databashantering och BI.

Nät- och säkerhetstekniker, 400 Yh-poäng
Utbildningsort: Malmö
Nätverksteknik är ett område som kommit att växa allt mer under de senaste tjugo åren. Idag handlar det inte längre enbart om att knyta samman ett företags PC-datorer till en filserver och en gemensam skrivare. Nu finns det också krav på enorma lagringsutrymmen, redundans, mobilitet, gemensamma arbetsplattformar, säkra krypterade förbindelser, bara för att nämna några av de alla krav företag, kommuner och organisationer ställer på sin IT-plattform.

Nätverkstekniker med inriktning mot systemintegration, 420 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg
Målet med denna utbildning är att du ska kunna bygga, administrera och integrera datornätverk. Du får arbeta med flera olika typer operativsystem för PC-datorer och servrar, samt lära dig affärsinriktade applikationer för dessa. IT-stöd, kommunikation (TCP/IP), övervakning, felsökning och datasäkerhet är också viktiga huvudmoment i utbildningen.

IT-säljare inom Öresundsregionen, 420 Yh-poäng
Utbildningsort: Malmö
Duktiga IT-tekniker är sällan skolade inom försäljning/affärsutveckling, och duktiga säljare/affärsutvecklare har sällan djup teknisk kompetens. Vi vill förändra detta och få fram duktiga säljare/affärsutvecklare med djupare kompetens inom IT och teknik. Med detta som bakgrund har vi utformat en utbildning som ger den dubbelkompetens som krävs för att fullt ut kunna arbeta med försäljning av avancerade IT-lösningar.

Projektledare inom IT, 200 Yh-poäng
Utbildningsort: Helsingborg
Nästan allt arbete inom IT-branschen sker idag i projektform. Samtidigt blir projekten alltmer omfattande och komplexa. Det är utifrån ovanstående kompetensbehov som denna utbildning har skapats. Tidigare hade projektledare ofta en djupare utbildning inom tekniken och fick på egen hand lära sig grunderna inom projektledning. Idag är de flesta projekt så pass komplexa att de kräver en bredare kunskapsbas.

Stad:
Halmstad Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact