Enskilda Högskolan Stockholm

Enskilda Högskolan Stockholm

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Programmen i Mänskliga rättigheter behandlar några av samtidens mest angelägna frågor.
De teologiska programmen ger dig inte bara nycklar till att bättre förstå en värld där tro och religion i olika former spelar en alltmer framträdande roll. Där bearbetas också människans grundläggande existentiella frågor.

EHS är en till volymen liten högskola, men stor till innehållet. Här möter du några av landets mest framstående lärare och forskare inom sina respektive ämnen. Vi tror på mötet mellan student och lärare, att samtalet och dialogen är avgörande för ett framgångsrikt lärande.

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid EHS och högskolan har idag ett 30-tal lektorer anställda, varav flertalet är docenter eller professorer.

EHS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact