Ericastiftelsen

Ericastiftelsen

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Längd
Gå vidare till Institutet

Description

Utbildningarna har inriktning på barn, ungdomar och föräldrar och erbjuds dig som redan har en grundläggande utbildning inom vårdområdet. Den mest omfattande utbildningen leder efter tre års halvtidsstudier till psykoterapeutexamen och legitimation som psykoterapeut. För att vara behörig att söka denna påbyggnadsutbildning ska du vara psykolog, läkare med specialistkompetens, socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning eller ha annan likvärdig examen.

Vi erbjuder också en tvåårig grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning på barn och ungdomar. Den kan utgöra en bra grund för dig som arbetar inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten eller den somatiska vården.

Ericastiftelsen anordnar också flera olika diagnostikutbildningar, handledar- och lärarutbildning för psykoterapeuter och kortare utbildningar i utvecklingspsykologi och specialpedagogik. Studenter från psykolog- och socionomprogrammen, liksom PTP-psykologer kan erbjudas praktik. Några utbildningar vänder sig speciellt till dig som arbetar inom skola och förskola. Exempelvis har vi en ettårig specialpedagogisk vidareutbildning och en utbildning i handledningsmetodik för specialpedagoger.

Den kliniknära forskningen som bedrivs hos oss bidrar till att utbildningarna kan integrera aktuell utvecklingspsykologisk forskning och psykoterapiforskning med klinisk erfarenhet. Samarbete kring behandling, utbildning och forskning pågår med liknande institutioner bland annat i England, Italien och de nordiska länderna.

Stad:
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Längd:

Related ads

Contact