Högskolan Väst

Högskolan Väst

Adress
Paradisvägen 6
Ledigt mellan
1 jan - 31 jan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Description

Högskolans främsta styrka anses vara den nära kopplingen till industrin. Högskolan fick, tillsammans med ett 20-tal andra teknikutbildningar, utmärkelsen “Årets teknikutbildning 2008”. En annan styrka är att högskolan är en regional Cisco-akademi och har en av Nordens största laboratorieutrustningar inom nätverksteknik. År 2010 tillägnas Högskolan Väst Årets Teknikutbildning för högskoleingenjörsprogrammet med inriktning Elkraft, Co-op.

Ett av högskolans profilområden är arbetsintegrerat lärande (AIL). Detta är både en utbildnings- och en forskningsprofil och Högskolan Väst fick i juni 2011 forskarexamensrättigheter inom området. I AIL som forskningsområde behandlas frågor om hur lärande och kunskap relaterat till arbete kan förstås, hanteras och utvecklas. Arbete definieras brett och innefattar därmed arbetsformer utan lön likaväl som det moderna samhällets komplexa former av lönearbete. Fältet kan, förutom traditionellt lönearbete, exemplifieras med arbetsformer såsom eget företagande, kooperativt arbete och frivilligarbete i den s.k. tredje sektorn.

AIL som inslag i utbildningen innebär integration av teori och praktik i olika former, t.ex. Co-op (Cooperative Education) som innebär att studier varvas med avlönade arbetsperioder på företag, förvaltningar eller andra organisationer. Co-op finns inom ekonomprogrammet, programmet Systemutveckling – IT och samhälle och flera av ingenjörsprogrammen.

Institutioner

Högskolan är uppdelad i fyra institutioner.

Referenser
– Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2009, ISSN 1400-948X
– Årets teknikutbildning 2008.
– http://ttela.se/start/trollhattan/1.1407048-hogskolan-vast-bantar-utbildningsutbudet

Stad:
Trollhättan
Plats:
Olskroken
Studenter:
test
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Högskola väst