Johannelunds teologiska högskola

Johannelunds teologiska högskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Johannelund blev högskola 1993, men har som utbildning funnits sedan 1862, först som Missionsinstitut. Från 2007 har man examensrätt för Kandidatexamen i teologi.  I första hand ger de en församlingsinriktad akademisk teologisk ledarutbildning för tjänst i Svenska kyrkan/EFS. Prästutbildningen är den enda i Sverige där akademiska studier, praktisk yrkesutbildning och systematisk reflektion varvas kontinuerligt. Utbildningarna och fristående kurser kan även vara en grund om du vill arbeta i andra kyrkosamfund eller i sammanhang där kunskap i teologi är en tillgång.  Här erbjuds det en personlig utbildningsmiljö i en stor studentstad!

Studentstaden Uppsala

Uppsala är en studentstad i ordets rätta bemärkelse. Stadens historia och den traditionsrika miljön runt universitetet lockar studenter, inte bara från alla delar av vårt land utan också från andra länder. Varje höst och vår anländer flera tusen nya studenter till Uppsala. Förutom studentnationernas utbud av aktiviteter erbjuder Uppsala stad ett rikt nöjes- och kulturliv.

Studentboende

I anslutning till Johannelunds teologiska högskola ligger Johannelunds studenthem med ett 30-tal studentrum samt en hörnlägenhet med två rum och kök. Rummen reserveras i första hand för studenter som läser första året på Johannelunds program samt för elever i Bibelskolan. Någon rumsgaranti ges inte eftersom antalet rum är begränsat. Intresseanmälan för rum görs i samband med ansökan till Johannelunds program. Även övriga studenter kan få bo på studenthemmet, i mån av plats, men efter första läsåret förväntas de flesta flytta till annat boende i Uppsala. Studentrummen upplåts endast för enskilt boende.

Studentkåren

Johannelunds Teologiska Högskola har som andra högskolor och universitet en studentkår. I fjol bestod kåren av ca 90 studenter. Kårens funktion är huvudsakligen att finnas till för studenterna och verka för en god stämning på skolan och en trevlig studiemiljö. Detta kan bestå i att t ex representera studenternas röst i meningsutbyte med Johannelunds lärare och rektorer, bedriva studenternas café Kaffernaum eller göra vissa inköp för att bidra till skolmiljöns komfort.
Kåren bidrar också till missionssatsningar genom att samla in pengar till den så kallade ”missionsutmaningen”. De pengarna går sedan till de välgörande ändamål som kårens medlemmar har beslutat om.
Vi från kåren hoppas att du som student vill vara medlem i studentkåren och delta i dess verksamhet, medlemspriset är blygsamma 50 kronor och för det får du bl.a. Mecenats studentrabatter. Du får också en röst vid varje kårmöte. Från kåren utser vi också diverse ämbeten som ansvarar för kårens olika uppgifter.

Utbildningar

Johannelund fungerar både som högskola och pastoralinstitut. I de integrerade prästutbildningarna för Svenska kyrkan och EFS varvas akademiska studier i teologi (högskolekurser) med praktisk prästutbildning (pastorala moment). Dessutom erbjuds ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. På det sättet integreras teologins teori och praktik. Johannelund vill erbjuda en utbildning som rustar och är relevant både för den enskilde och för arbete i församling.
Du kan även studera vid Johannelund med tanke på att arbeta inom något annat kristet samfund. Det mottagande samfundet önskar då i många fall att den avslutande pastorala utbildningsterminen efter avslutade högskolestudier görs inom ramen för det egna samfundet.
Du kan även läsa utan att ta några pastorala moment. Detta är ett alternativ främst för dig som vill skaffa dig baskunskaper i teologi med tanke på arbete inom exempelvis skola, folkhögskola eller media. I dessa fall erbjuds kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2 år). Det går även att läsa endast ett år med teologiska kurser.

Johannelunds ämnesområden och kurser
Alla kurser vid Johannelund ryms inom kunskapsområdet Teologi, som vi delar upp i följande ämnesområden:

A. Exegetisk teologi, som handlar om frågor som rör Bibeln, dess innehåll och tolkning.
B. Systematisk teologi, som består av religionsfilosofi, dogmatik (kristen troslära) och etik.
C. Historisk och praktisk teologi, ett stort ämnesområde med flera underavdelningar:
– Kyrkans historia, som även bearbetar frågor om den kristna kyrkans identitet och mission,
– Religionspsykologi, själavård, psykiatri och kurser i kristen spiritualitet.
– Praktisk teologi omfattar exempelvis predikokonst, kommunikation och liturgik.
– Religionspedagogik behandlar allmän pedagogik, ledarskap och pedagogik med kyrklig inriktning.

Stad:
Uppsala
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
2 år

Relaterade annonser

Contact