Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år
Gå vidare till Institutet

Description

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett “Institut till danande av skickelige fältläkare”. Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen. Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar, samlade under ett tak men på två campusområden – i Solna och Huddinge. Våra campusområden ligger i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset, som spelar en viktig roll i många utbildningar. Även Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks sjukhus är undervisningssjukhus där en stor del av KIs utbildningar äger rum.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna vid KI forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö. I flera av KIs utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

En internationell utbildning

Som student vid Karolinska Institutet (KI) har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands vid ett av de många universitet som KIs utbildningsprogram har utbytesavtal med.

Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och kan träffa nya vänner. Det är också en värdefull merit. Karolinska Institutet har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor och ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på Karolinska Institutet. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och kan möta utländska studenter och lärare, eftersom Karolinska Institutet också tar emot många utbytesstudenter och gästlärare.
ki.se/studerautomlands

Kåren gör ditt studentliv rikare

kårernas huvuduppgift är att bevaka utbildningarnas kvalitet, och de verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt. samtidigt har kåren också en viktig social funktion och fungerar som ett stöd för dig under din utbildning.

På Karolinska Institutet finns två kårer, Odontologiska föreningen som jobbar för studenterna på tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet, och Medicinska föreningen som är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår. Som medlem i kåren har du alla möjligheter att lära känna nya människor och, om du vill, visa upp dina dolda talanger. I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? Mer information hittar du på www.medicinskaforeningen.se och www.ofsthlm.se.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact