Konstfack

Konstfack

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Universitet
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen.

På avancerad nivå har vi en tvåårig utbildning som leder till konstnärlig masterexamen.

På Konstfack kan du studera till ämneslärare i Bild med inriktning mot gymnasiet.

Konstfack ligger vid Telefonplan, strax söder om Stockholms innerstad. De kulturmärkta funkislokalerna har omvandlats från industrilokaler till 20 300 kvadratmeter konstnärlig högskola. I entrén möts du av Vita havet som ständigt ändrar utseende efter utställningar och projekt. Dessutom finns ett galleri för studenternas egna utställningar.

Mycket välutrustade verkstäder

Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Här finns datasalar, trä- och metallverkstäder, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk verkstad, foto- och tv-studio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer för skulptur och måleri. Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika material där du med experimentella, och ibland högteknologiska tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra.

Konstfacks bibliotek

Konstfack har ett av Sveriges största konst- och designbibliotek vars främsta mål är att vara en strategisk informations- och inspirationsresurs för studenter och personal. Biblioteket tillhandahåller böcker – även kurslitteratur – databaser, tryckta och elektroniska tidskrifter. Biblioteket har också ett materialbibliotek med materialprover som kan lånas och ett videotek med konstvideo att se på plats. Bibliotekspersonalen ger professionell sökvägledning och undervisning i informationssökning enskilt och i grupp.

Internationell högskola

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt masterprogram representerar flera världsdelar.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 60 universitet och högskolor i mer än 25 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 70 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de utbytesprogram som vi deltar i, till exempel Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s LLP/Erasmus och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus/Palme.

Stad:
Hägersten
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Universitet
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact