Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

KMH ger även utbildningar i bl. a. pianostämning och musikterapi och bedriver forskarutbildning i musik och musikpedagogik.

KMH ger 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år och är därmed en av Stockholms större kulturarrangörer.

Antagningsprov gäller till de flesta utbildningsprogram. För att hävda dig i konkurrensen kan du först behöva gå en förutbildning, t.ex. vid folkhögskola eller kurser inom annan högre musikutbildning.

Utbildning

Kungliga musikhögskolan erbjuder ett stort antal utbildningsprogram, som i regel leder fram till någon form av examen.

Inom området musik

  • Konstnärlig kandidatexamen
  • Konstnärlig masterexamen

Inom området musikpedagogik

  • Magisterexamen
  • Masterexamen

Lärarutbildningar

  • Ämneslärarexamen årskurs 7-9 (i ämnet musik)
  • Ämneslärarexamen gymnasieskolan (i ämnet musik)

Även Konstnärlig licentiat- och doktorsexamen i musik, samt Filosofie licentiat- och doktorsexamen i musikpedagogik kan utfärdas efter studier på forskarnivå vid KMH. Licentiat- och doktorsexamen utfärdas av Lunds universitet.
Läs mer här.

Samverkan

KMH samverkar med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor i det omgivande samhället. Musik får möta helt andra områden som exempelvis teknik, ekonomi, medicin och hälsa etc, samt även möta musik på olika nivåer, från olika kulturer, inom olika genrer m m.
Ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med Botkyrka kommun, bl a i form av en förberedande collegeutbildning. KMH samarbetar i flera skolutvecklingsprojekt exempelvis kring globalisering och lärande. KMH samverkar även i den ordinarie utbildningen, bl a genom verksamhetsförlagda kurser och fortbildning.
Gäst- och utbytesstudenter från ett stort antal länder studerar vid KMH. Inom Nordplus- och Erasmusprogrammen har KMH etablerat ett nätverk för student- och lärarutbyten med ett flertal högskolor i Europa. Linnaeus-Palmeprogrammet möjliggör och finansierar dessutom ett motsvarande samarbete med högskolor i utvecklingsländer.
KMH medverkar aktivt i ett flertal internationella organisationer, såsom ANMA (Association of Nordic Music Academies), ABAM (Association of Baltic Academies of Music) och AEC (Association Européenne des Conservatoires).

Studentkåren

Kungliga musikhögskolans studentkår (KMS) är din ”fackförening” och bevakar dina intressen genom representation i de flesta betydelsefulla organ på högskolan. Kåren driver dessutom aktiviteter som är inriktade mot idrott, jämställdhet, evenemang och andra sociala aktiviteter. Kårmedlemskapet är en förutsättning för att du ska få studiemedel. Studentkortet ger dig omfattande rabatter på många viktiga varor och tjänster.

Institutioner

Utbildningen inom KMH bedrivs inom ramen för sex institutioner. Lärare och studenter har en av dessa som gemensam hemmahörighet. Institutionerna skapar en dynamisk, utvecklande miljö där det finns plats för både fördjupning inom traditionen och en förnyande experimentlusta med öppenhet mot den övriga musikvärlden.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
2 år

Relaterade annonser

Contact