Lärcenter Falköping

Lärcenter Falköping

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Vuxenutbildning
Längd
0,5 år
Gå vidare till hemsidan

Description

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd i form av LIA, lärande i arbete.
Utbildningen är avgiftsfri det vill säga skolan tar inte ut några undervisningsavgifter.
Däremot får du själv betala för litteratur och annat studiematerial.

Alla YH utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.
Utbildningarna leder till en Yrkeshögskoleexamen beroende på utbildningens längd, och poäng. För att få en examen krävs 200 Yh-poäng (1 års heltidsstudier)

Utbildningar

Guldsmed

Specialisering ädelstensinfattning och gravyrVår nya yrkeshögskoleutbildning inom guldsmide kombinerar hantverkskunnande, nytänkande, design och specialisering inom de av branschen efterfrågade områdena ädelstensinfattning och gravyr.

Den röda tråden i utbildningen är “från idé till färdig produkt”. Du får lära dig att designa, tillverka, reparera och omarbeta smycken och föremål. I utbildningen får du kunskap om vad som krävs för att kunna starta och driva ett eget företag. Sista terminen kommer du att få specialisera dig inom ädelstensinfattning och gravyr.

Den tvååriga utbildningen genomförs i nära samarbete med näringslivet och består till en tredjedel av lärande i arbete (LIA) på företag i branschen.

Efter utbildningen kan du arbeta som guldsmed inom branschens olika områden. Utbildningen ger kunskap och möjlighet att avlägga gesällprov.

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet enligt följande:
Kurserna hantverksteknik A-F på gymnasieskolans hantverksprogram med inriktning guldsmed eller motsvarande kompetens.
Den motsvarande kompetensen avgörs genom validering och ska vara dokumenterad.

Logistik- och verksamhetsutvecklare

Ny Utbildning from hösten 2011!
Detta är en yrkeshögskoleutbildning där logistik, ekonomi och produktion kombineras. Teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen.

Syftet med utbildningen är att utbilda miljömedvetna Logistik och verksamhetsutvecklare som bidrar till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta för företagen i dag.

Vad är logistik?
Logistik berör alla företag och är läran om effektiva flöden. Genom förändringar i flöden kan företag öka kundvärdet och minska kostnader. Flöden kan förändras genom att kartlägga, analysera och förbättra. Målet är att skapa tids- och platsnytta i form av att säkra att rätt produkt finns på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Dessutom till “rätt” pris. Logistik handlar helt enkelt om att stärka företagets konkurrenssituation.

Vad leder utbildningen till?
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng
Efter genomgången utbildning kan du arbeta inom olika delar av logistikens flöden. Såsom till exempel inom distribution, lager, produktion, transport, information med mera. Du kan även arbeta som projektledare inom logistik och verksamhetsutveckling.

Vad innehåller utbildningen?
I utbildningens samtliga kurser kombineras teori med praktiska tillämpningar. Delar av övningsmaterial och examinationsuppgifter baseras på autentiska fallbeskrivningar. Detta för att du som student ska träna din problemlösningsförmåga som krävs i din framtida yrkesroll.

Under din utbildningstid får du även göra ett antal studiebesök för att kunna inhämta ytterligare information. Dessutom har utbildningen sedan ett par år tillbaka arbetat aktivt med fadderföretagsverksamhet. Detta innebär att varje student i ett tidigt skede av utbildningen får möjlighet att bli introducerad på ett företag för att kunna inhämta information för att sedan lösa olika case under utbildningens gång. Tanken är att dessa företag i förlängningen även ska kunna vara LIA-företag.

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom logistikområdet och är intresserad av att förena mål och affärer med fysiska flöden.

Vilka företag samarbetar man med?
Utbildningen har i dagsläget ett flertal företag kopplade till sig i form av deltagande i ledningsgrupp och LIA- och fadderföretag. Dessutom är utbildningen framtagen i samråd med ett 60-tal företag inom branschen.
I ledningsgruppen finns följande företag representerade: Kinnarps, Marbodal, Volvo personvagnar och Arkivator.

Du som student har naturligtvis möjlighet att använda dig av redan tidigare kontaktade företag inför din LIA-period.
Har du andra specifika önskemål så kan nya företag naturligtvis också kontaktas.

Behörighet
Grundläggande behörighet alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som ger den studerande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Järnvägsprojektör

Järnvägsprojektör 400 YH-poäng via Campus Varberg
Läs mer här.

Falköping som studieort

I Falköping har man kunnat avlägga studentexamen sedan 1951.
Gymnasieskolan Ållebergsgymnasiet har förutom sedvanliga praktiska och studieförberedande utbildningar även: restaurangskola och volleybollgymnasium. I Falköping finns YH-utbildningar som guldsmed och logistikutvecklare.

Den som vill gå en högre utbildning och inte vill flytta från Falköping, får pendla till Skövde, Jönköping eller Göteborg. De goda tågförbindelserna gör att många väljer att pendla till en studieort framför att flytta.

Falköping var länge en av Västergötlands minsta städer, men fick en kraftig uppsving i mitten på 1800-talet när flera järnvägar drogs förbi tätorten och bildade en järnvägsknut. Jordbruket har alltid varit viktigt för Falköping, och i tätorten finns Falköpings Mejeri med en betydande mejeriproduktion. Falköping var en stad med egen jurisdiktion fram till 1971 då Falköpings kommun bildades.

Stad:
Falköping
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Vuxenutbildning
Längd:
0,5 år

Relaterade annonser

Contact