Lärcenter i Motala

Lärcenter i Motala

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Vuxenutbildning
Längd
0,5 år
Gå vidare till hemsidan

Description

Som distansstuderande blir du inskriven vid den högskola som anordnar utbildningen, men hela eller delar av utbildningen kan du sköta från Carlsunds utbildningscentrum. Under respektive kurs- eller programbeskrivning finns mer preciserad information om kursens upplägg. Bara du själv kan avgöra vad som passar dig bäst.

Behörighet

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas för behörighet. Om du har den behörighet som krävs tyder det på att du kan klara av och fullfölja den utbildning du sökt.

För att börja en utbildning på grundnivå krävs att du har grundläggande och ibland även särskild behörighet. Du kan få grundläggande behörighet till exempel genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. Du kan läsa mer om behörighet på www.studera.nu

Distans/flexibelt lärande

Det finns ca 3500 fristående kurser och program att läsa på distans som du kan söka fritt bland från alla universitet och högskolor i Sverige. Vissa utbildningar är dedikerade till Motala med egen kurskod. Men du är välkommen att läsa alla distanskurser hos oss från alla högskolor, under förutsättning att kursen/programmet inte är dedikerat andra orter än Motala. Om du önskar utförlig information bör du söka på hemsidorna från de olika högskolorna och universiteten.

Några av distansutbildningarna är direkt knutna till ett lärcentrum genom att föreläsningar ges via telebild och att gruppträffar förläggs hit. Telebild eller videokonferenser innebär att föreläsningar sker genom tv/bioduk men du pratar med föreläsaren precis som om han eller hon vore i samma lokal.

I webb-baserade kurser väljer du själv om du vill utnyttja Carlsund. Kurserna läses via webben, där man ser förinspelade föreläsningar och kommunicerar direkt i datorn. Det finns också en tredje studievariant, där förekommer inga föreläsningar utan du får uppgifter och övningar helt över webben.

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum är ett modernt utrustat lärcentrum. I lokalerna finns videokonferensanläggningar, datorer, studieutrymmen och bibliotek. Här kan du följa föreläsningar och lektioner via telebild (videokonferens) eller webbkamera och får samtidigt en klasskänsla och kontakt med andra som läser på distans.

Tentamen

Det finns möjlighet att tentera på här på Carlsund utbildningscenter i Motala och därmed slippa åka i väg till annan ort. Du måste själv kontakta din institution på respektive universitet/högskola för att de ska få kännedom om att du ska tentera på Carlsund Utbildningscenter i Motala. Hör av dig till oss senast tre veckor före tentamen, så hjälper vi dig med hanteringen kring detta. Vid tentamen måste du kunna legitimera dig.

Studiebibliotek

Behöver du hjälp med informationssökning i olika databaser eller med att hitta kurslitteratur? Ta i så fall kontakt med Studiebiblioteket på Carlsund utbildningscentrum eller på stadsbiblioteket.

Studie- och yrkesvägledning

Alla universitet och högskolor har studievägledare som kan ge dig råd. Du har även möjligheten att träffa en vägledare här i Motala. Följ länken upp till höger för att komma till kommunens egna vägledningscentrum.

Utbildningar

Högskoleutbildningar

Program

  • Förskollärarprogrammet (210 hp)
  • Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 (240 hp)
  • Produktionsteknikerprogrammet (120 hp)

Kurser

  • Arbetsmiljö, 7,5 högskolepoäng, halvfart (50%)
  • När kemin stämmer, 7,5 högskolepoäng , kvartsfart (25%)
  • Lärande ur ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng, halvfart (50%)
  • Vetenskapliga förhållningssätt och metoder, 7,5 högskolepoäng , halvfart (50%)
  • Kvalitetsutveckling med inriktning mot verksamhetsutveckling och Sex Sigma, 7,5 högskolepoäng, kvartsfart (25%)
  • Logistik II, 7,5 högskolepoäng , kvartsfart (25%)

Läs mer om utbildningarna här.

Yrkeshögskoleutbildningar

  • Motorcykelmekaniker
Stad:
Motala
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Vuxenutbildning
Längd:
0,5 år

Relaterade annonser

Contact