Linköpings universitet

Linköpings universitet

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Universitet
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år
Gå vidare till universitets hemsida

Description

Att förstå oss själva, varandra och vår omvärld lite bättre i dag än vi gjorde i går. Att söka efter svar, men också efter nya frågor att ställa. Att våga ifrågasätta, spränga gränser och hitta bättre sätt att samarbeta. Det är att vidga verkligheten – den främsta uppgiften för Linköpings universitet. LiU, som vi ofta kallar oss, är ett av de större universiteten i Sverige. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Förnyelsen har blivit vår tradition. Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.

Campus

Linköping universitets campus finns i Linköping och Norrköping, mitt i Fjärde storstadsregionen. Universitetet är en viktig motor för regionens utveckling. Uppdraget är dock större än så – Linköpings universitet verkar även nationellt och internationellt. Vi har världsledande forskning inom spjutspetsområden som till exempel nya material, IT och handikappvetenskap. Studenterna vid LiU kommer inte bara från hela Sverige, utan från länder över hela jorden. Många LiU-studenter läser en termin eller ett år utomlands. Det internationella perspektivet är viktigt i arbetet för att vidga verkligheten. Tillsammans flyttar vi gränserna för vad som är möjligt. Tillsammans kan vi tänka djärvare, gå längre och nå högre.

Att tänka nytt och ge kunskaper som verkligen efterfrågas har varit LiU:s ledstjärna ända sedan starten i slutet på 1960-talet. Det gör våra utbildningar populära – och våra studenter eftertraktade på arbetsmarknaden.

Linköpings universitet är en förnyare av den högre utbildningen i Sverige. Vi är kända för att skapa program som ger värdefulla kunskaper över ämnesgränserna. Det kan handla om att kombinera medicin med ingenjörskonst, för att förstå och utveckla teknik som räddar liv. Eller integrera ekonomi, juridik och språk med sikte på en karriär som internationell affärsjurist. Ofta har LiU varit först, som med civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. Kritikerna frågade sig vad det skulle bli av dessa studenter, som hamnade mitt emellan ekonomi och teknik. I dag vet vi var vi hittar dem – i näringslivets topp. Industriell ekonomi finns vid flera lärosäten och är den populäraste av alla civilingenjörsutbildningar. När LiU startade Sveriges första civilingenjörsutbildning i datateknik, var det också många som undrade vad det skulle vara bra för. Det där med datorer, var det verkligen något att bygga en hel utbildning omkring?

Vi ifrågasätter gamla sanningar, går vår egen väg och gör det vi tror på. För oss handlar det om att utbilda inte bara för dagens, utan också för morgondagens samhälle. Det påverkar både innehåll och form. LiU var först med att låta blivande läkare ta ansvar för inlärningen genom problembaserat lärande, PBL. Nu finns Sveriges bästa läkarutbildning vid LiU, oavsett om man frågar studenterna själva, Högskoleverket eller en internationell expertpanel.

En viktig förklaring till LiU:s framgång är den nära dialogen med arbetsliv och samhälle. Hösten 2010 började till exempel första kullen på det nya programmet Flygtrafik och logistik i Norrköping. LiU har tagit fram utbildningen i tät samverkan med LFV, affärsverket för flygtrafiktjänst, som i framtiden kommer att rekrytera huvuddelen av sina flygledare genom den. Under 2011 sjösätter vi även en helt ny lärarutbildning. LiU är det enda universitetet i Sverige med bred lärarutbildning som fått godkänt för alla inriktningar vi har ansökt om. Efter examen hör studenter från Linköpings universitet till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och får högst lön. Det gläder oss mycket. För de enskilda alumnernas skull, men också för att det är ett kvitto på att LiU verkligen har en viktig roll att spela i samhället – och ett stort förtroendekapital. Det vill vi förvalta genom att fortsätta bryta ny mark i utbildningsvärlden.

Stad:
Linköping
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Universitet
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact