Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Universitet
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år
Gå vidare till universitets hemsida

Description

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Carl von Linné är den svenske vetenskapsman som har fått störst genomslag i vår omvärld. Med rötterna i Småland gjorde han hela världen till sin arena. Han var djärv, nyfiken och innovativ, någon vi i dag skulle kalla för en entreprenör. Genom att ge vårt nya universitet namnet Linnéuniversitetet visar vi att vi har en hög ambitionsnivå. Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet – så tolkar vi Linnés gärningar. Dessa begrepp kommer att vara Linnéuniversitetets ledord. Linnéuniversitetets symbol är hämtad från en av Linnés anteckningsböcker från skoltiden. Fortsättningsvis står det vackra majträdet f ör et t modernt, internationellt universitet i Småland. I Kalmar och Växjö finns sedan länge utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, nationellt som internationellt. Engagerade, kreativa och kritiskt tänkande studenter, forskare och medarbetare tar nu sikte mot framtiden. Mot nya idéer och nya möjligheter till samarbeten.

Linnéuniversitetet är ett universitet med ambitioner.

Linnéuniversitetet är en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Attraktiva kunskapsmiljöer

Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning i Växjö och Kalmar. I Växjö är humaniora och samhällsvetenskap starka forskningsområden, liksom forskning med koppling till skog och trä. På campusområdet i Växjö samlas föreläsningssalar, forskarmiljöer, bibliotek och studentbostäder. Studenter, forskare och personal bidrar till ett levande universitetsområde. Kalmar med sin närhet till kusten och Östersjön har stark forskning inom naturvetenskap. Här finns också en internationellt välrenommerad sjöfartshögskola. I Kalmar finns universitetet på flera platser runt om i staden. Forskare, lärare och studenter ger staden dynamik och energi.

Med 31 000 studenter och 2 000 anställda är Linnéuniversitetet ett av de större universiteten i Sverige. Närhet är en av våra ledstjärnor. På Linnéuniversitetet finns ett aktivt studentliv och nära relationer mellan studenter, forskare och övrig personal. Regelbunden kontakt med forskare ökar kvaliteten på utbildningen och höjer studenternas självständighet och förmåga till kritiskt tänkande. Integrerad utbildning och forskning är ett av Linnéuniversitetets viktigaste mål.

Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.

Institutioner och enheter vid linnéuniversitetet

 • Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik
 • Institutionen för design
 • Ekonomihögskolan
 • Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Institutionen för naturvetenskap
 • Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap
 • Institutionen för socialt arbete
 • Institutionen för språk och litteratur
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Institutionen för teknik
 • Sjöfartshögskolan
 • Polisutbildningen
 • Fojo, Institutet för fortbildning för journalister

Läs mer här.

Regionen som bas, världen som spelplats

Precis som Linné har vi våra rötter i Småland. Och precis som Linné ser vi inga gränser för var vi ska verka. Universitetsmiljöerna i Kalmar och Växjö är internationella, med stora möjligheter till medverkan i både regionala och världsomspännande nätverk.

Linnéuniversitetet har internationellt verksamma forskare inom en rad områden. Målsättningen är att ytterligare stärka Linnéuniversitetets profil genom några Linnaeus University Centres, som står för internationellt erkänd spetsforskning och som förs fram av Linnés anda – nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet. Men vår grund finns i Småland. Linnéuniversitetet ska vara en drivkraft för och bidra till regionens utveckling och kompetensförsörjning. Flera forskarmiljöer bygger på Smålands kulturella och geografiska förutsättningar, som forskningen inom modern träbyggnadsteknik. Även många utbildningar har utvecklats i samarbete med regionen. Utbildningen i informationslogistik är ett exempel och Designprogrammet ett annat. Samarbete med företag och organisationer i regionen skapar vidgade perspektiv och ökad anställningsbarhet för våra studenter.

Linnéuniversitetets forskning och utbildning ska spela roll i samhället. I regionen och i världen.

Fakulteter

 • Fakultetsnämnden för ekonomi och design
 • Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap
 • Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik
 • Nämnden för utbildningsvetenskap
Stad:
Kalmar Växjö
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Universitet
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact