Malmö Stad Yrkeshögskola

Malmö Stad Yrkeshögskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Utbildningar

Tandsköterska 300 Yh-poäng

Rönnens gymnasium har nu en yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska! Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att traditionellt assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård som innebär arbetsfördelning inom teamet.
Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor.
Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska på Rönnens gymnasium är på tre terminer, 300 Yh-poäng. Under utbildningstiden ingår LIA (lärande i arbete).
Kännetecknande för vår utbildning är vårt nära samarbete med Tandvårdshögskolan på Malmö Högskola, Folktandvården Region Skåne och Privattandläkarna Skåne.
Utbildningen är schemabunden måndag-fredag 08.30-15.30. Viss egen studerande tid.
Behörighetskrav: Som särskild behörighet för vår utbildning gäller lägst betyget G i följande ämnen från gymnasieskolan eller likvärdig utbildning: Svenska A och B eller Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Matematik A.

Elev och handlare sida vid sida
Tre dagar i skolan, två på Folktandvården. Så ser vardagen ut för eleverna som pluggar till blivande tandsköterskor. Jättebra att varva studier med praktik, tycker eleverna.
De tillhör den första kullen elever som går den nya kvalificerade yrkesutbildningen tilltandsköterska på Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Utbildningen är på tre terminer ochcirka en tredjedel av utbildningstiden består av LIA – lärande i arbetet.

Malmö stad Yrkesutbildning Service Manager – for future tourism

En yrkeshögskole utbildning för dig som vill jobba som ledare i turismnäringen och som bara nöjer dig med det bästa. En utbildning som med stor sannolikhet leder till sysselsättning. Utbildningen är på två år och är studiemedels berättigad.
Vi tror att du som vill gå utbildningen är driftig och ambitiös, samt att du vill öka dina färdigheter och fördjupa dina kunskaper för att bli en bra ledare. På vår utbildning får du hjälp att förverkliga dina drömmar! Service Manager är en 2-årig Yrkeshögskoleutbildning som omfattar 400 KY-poäng (1 vecka = 5 poäng), fördelade på en gemensam del och en specialiserad, valbar del. I den gemensamma delen är tanken att du ska öka dina teoretiska och praktiska kunskaper i ledarskap och service- produktion. Den valbara delen utgör den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen som vi kallar MT — Management Training och som utgör en tredjedel av utbildningstiden. Det är inte traditionell praktik utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet.
Service Manager är en kvalificerad ledarskapsutbildning som bedrivs på en nivå som motsvararar högskolestudier. Huvudman för utbildningen är Malmö Stad/ Utbildningsförvaltningen. Utbildningens lokaler ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen – i centrala Malmö.

Utbildningen består av följande sju block där olika ämnen är integrerade utifrån arbetslivets förutsättningar: Ledarskap 60 poäng, Projektledning 25 poäng, Tourism management 25 poäng, Marknadsföring 40 poäng, Företagsekonomi 60 poäng, Service management 40 poäng, Management training 140 poäng.

Redovisningsekonom med Öresundsinriktning

Malmö Borgarskola presenterar en ny Yrkeshögskoleutbildning som är tvåårig och omfattar 400 YH poäng.
Utbildningen Redovisningsekonom med Öresundsinriktning har som mål att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som redovisningsekonom på en redovisnings- och revisionsbyrå eller på ett företag. Du ska också kunna arbeta som löneadministratör.
Utbildningen ska ge dig kunskaper i det danska språket och dansk företagskultur. Efter avslutad utbildning ska du ha fått kännedom om skillnader i redovisning och lagstiftning mellan Danmark och Sverige. Med kunskaper i danska språket, dansk affärskultur och danska regelverk kommer du att vara en stor resurs i svenska företag med affärsförbindelser och verksamhet på båda sidor om Öresund.
Ett annat mål med utbildningen är att du ska uppnå ett företagsamt förhållningssätt och utveckla din förmåga att se möjligheter och att göra något av dem. Du ska tro på din egen förmåga samt utveckla kreativitet, initiativförmåga och problemlösning. Det innebär också att du ska träna dig i att ta eget ansvar och att organisera ditt arbete. Med dessa egenskaper och förmågor kommer du att vara väl förberedd för arbetslivet.
Entreprenörskap innebär också att du ska få kunskap om att starta ett eget företag.

 

Stad:
Malmö
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact