Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Universitet
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år
Gå vidare till universitets hemsida

Description

Upptäck dina möjligheter

Hitta utbildningen som passar just digMIUN Upptäck dina möjligheter
På Mittuniversitetet kan du välja bland breda utbildningsprogram, kortare yrkesinriktade utbildningar och ett mycket stort utbud av kurser. Hos oss hittar du även spännande, unika utbildningar som exempelvis sportteknologi, kriminologprogram och bildjournalistik. Vi har också ett av landets största utbud av distans- och nätbaserade utbildningar. Det gör att du själv kan påverka inriktning, upplägg och studietakt – och plugga där du är. Förutom studier under höst- och vårterminerna kan du också studera på sommaruniversitetet– med Sveriges största utbud av kurser. Det mesta ges dessutom helt via Internet. Hos oss har du också möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands.

Förverkliga dina framtidsdrömmar

På Mittuniversitetet kan du räkna med en konkurrenskraftig utbildning med stark koppling till arbetslivet som ger dig goda möjligheter i ditt framtida yrkesliv. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetslivskontakterna för våra studenter under studietiden. Du får exempelvis goda möjligheter till praktik, examensarbete och uppsatsskrivande i samarbete med företag. Allt för att du ska kunna nå dina mål.

Ett universitet, två campus

Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Våra distansutbildningar är ortsoberoende men vill du läsa på campus har varje stad sin speciella utbildningsprofil och charm.

Campus Sundsvall

Mittuniversitetets centrum för naturvetenskap, teknik och medier. Här finns ingenjörs- och civilingenjörsprogram, IT-utbildningar och ett stort urval av medieutbildningar. I Sundsvall finns även ett brett utbud av samhällsvetenskapliga utbildningar, till exempel ekonomutbildning och samhällsvetarprogrammet. Bland vårdutbildningar ges bland annat sjuksköterskeutbildning och flera olika påbyggnadsutbildningar. Här bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap och teknik som vård och samhällsvetenskap. Forskningen inom området Skogen som resurs samt området Industriell informationsteknologi och digitala tjänster håller hög internationell kvalitet. Strategiskt viktig forskning pågår också inom områdena Bank, försäkring, pension, Entreprenörskap och företagsutveckling samt Medier och kommunikation. På LRC – Lärande och resurscentrum får du stöd och hjälp att lyckas med dina studier.

Campus Östersund

Mittuniversitetets utbud på Campus Östersund domineras av samhällsvetenskapliga utbildningar, bland annat socionomutbildning, personal- och arbetslivsprogram, ekonomutbildning, psykologutbildning samt turismutbildning. Naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar, till exempel utbildningar inom ekoteknik och byggteknik samt fl era olika utbildningar med sport-/idrottsinriktning, erbjuds också. Bland vårdutbildningar ges bland annat sjuksköterskeutbildning och flera olika påbyggnadsutbildningar. Det finns möjlighet att kombinera elitidrott med högre studier via det etablerade skid- och skidskytteuniversitetet. Här bedrivs forskning inom såväl vård och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Framträdande forskningsområden i Östersund är Turism och upplevelser samt Hälsa, idrott och sportteknologi. Strategiskt viktig forskning bedrivs även inom områdena Entreprenörskap och företagsutveckling samt Kris och risk.

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en välrenommerad studentstad där näringslivet, kommunen och universitetet prioriterar studenter. Hela fyra gånger sedan år 2000 har Sundsvall blivit utnämnd till Sveriges studentvänligaste kommun. Sundsvall kan erbjuda ett stort utbud av kultur, nöje och shopping.

Studentkårerna – drivs av och för dig

På varje campusort inom Mittuniversitetet finns en studentkår som bevakar dina intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att du ska få en bra utbildning och för att din tid som student ska bli så givande och rolig som möjligt.
Klicka dig vidare till studentkåren vid Campus Sundsvall – www.sks.miun.se.

Stad:
Sundsvall
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Universitet
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact