Mölndals stad Yrkeshögskoleutbildning

Mölndals stad Yrkeshögskoleutbildning

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till hemsidan

Description

Som gammal kulturbygd finns det många unika miljöer i Mölndal, Gunnebo Slott och Trädgårdar och Kvarnbyn är bara några sevärdheter.

Vad innebär LIA?
LIA, lärande i arbete, är en viktig del i en YH/KY-utbildning. Det långsiktiga målet med LIA är att förbereda de studerande för sin yrkesroll, öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning samt att stödja företagen i regionen i deras framtida rekryteringsbehov. Den tredjedel av utbildningstiden som våra studenter tillbringar ute på företag i en konkret arbetssituation är ofta av avgörande betydelse för det fortsatta yrkeslivet.

Utbildningar

Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering

80 KY-poäng – ca 30% är LIA
Vill du lära dig att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer, som personer med fysiska,psykiska eller kognitiva funktionshinder?
I vår unika KY-utbildning lär du om: människan i utveckling under sitt livslopp; människans åldrande, funktionshinder och sjukdomar. Du lär dig använda kreativitet, skapande och hantverksteknik som medel i rehabiliteringsarbete.

Aktiveringspedagog inom LSS – grav kognitiv funktionsnedsättning

400 YH-poäng –  ca 30% är LIA
Vill du lära dig att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en grav utvecklingsstörning, autism eller har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika YH-utbildning lär du om metoder och synsätt och bidrar till utveckling för person och organisation. Du ökar ditt kunnande om sinnesstimulerande aktiviteter såsom musik och datorteknik eller hittar på nya begåvningsstödjande hjälpmedel.

EU-projektsamordnare

EU-projektsamordnare är en praktiskt inriktad kvalificerad yrkeshögskoleutbildning som ger dig goda kunskaper och verktyg för att skriva projektansökningar, utveckla och driva EU-projekt.
Utbildningen kommer att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som EU-projektsamordnare i offentlig förvaltning, det privata näringslivet eller i frivilligorganisationer.

Stad:
Mölndal
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact