Operahögskolan

Operahögskolan

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Konsten är en oerhört viktig del i många människors liv där du som artist har en unik möjlighet att förändra en enskild människas liv. Det gäller därför att inte bara utveckla sitt instrument och talang utan också vara medveten om den omvärld vi lever och verkar i.
Vi som arbetar här på Operahögskolan har därför till uppgift att genom vår egen erfarenhet och kunskap ge dig alla de nycklar som du behöver för att både utveckla din artistiska ådra samt din medvetenhet att verka i olika sammanhang i en föränderlig värld.

Operasångare

Undervisningen består av individuell undervisning, gruppundervisning och projektbaserad undervisning. Många ämnen är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.
Läs mer här!

Repetitörer

Operahögskolan utbildar operarepetitörer, det vill säga musikaliska instuderare inom opera och närliggande musikdramatiska former.
Läs mer här!

Operaregissörutbildningen

Operaregissörens uppgift är att vara den drivande och ledande kraften i den sceniska processen och vara den som ger verket sin personliga tolkning.
Läs mer här!

Samverkan med omvärlden

En av Operahögskolan i Stockholm viktigaste mål är att ha en stark förankring i en dynamisk omvärld. Samspelet med operavärlden är och ska vara en integrerad del av verksamheten vid högskolan. En viktig uppgift är att sprida kunskap om opera och annan musikteater. Konkret innebär detta att Operahögskolan ägnar mycket tid till att samverka med landets operascener där delar av undervisningen på senare år genomförts tillsammans med Kungliga Operan, Folkoperan, Drottningholms Slottsteater och Norrlandsoperan.

Forskning

Operahögskolan arbetar för att utveckla en kreativ miljö för forskning och konstnärligt arbete. Målsättningen är att forskning och konstnärligt utvecklingsarbete på sikt genomsyrar utbildningssystemet vid högskolan.
Läs mer här!

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact