Örebro missionsskola

Örebro missionsskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Längd
Gå vidare till hemsidan

Description

Det framtidsscenario för vilket detta studieprogram har utarbetats kännetecknas av ökad rörlighet bland studenterna, krav på valfrihet och påbyggnadsbarhet för andra utbildningar. Framtidens samhälle blir allt mer pluralistiskt både i kulturell och i religiös mening. Detta innebär stora förändringar för den kristna församlingens sätt att se på sig själv. Hennes legitimitet och uppgift är inte längre självklart given som en del av en dominerande kristen tradition. De sociala och ekonomiska omställningarna i västerlandet medför också nya utmaningar för kyrkan i form av diakoni och profetiskt handlande till förmån för de svaga och nedtystade.

Framtiden ställer krav på den teologiska utbildningen

En sådan framtid ställer krav på den teologiska utbildningen både ifråga om teologisk reflektion och bearbetning av församlingens praxis. En teologisk utbildning kan därför inte heller vara färdigkonstruerad en gång för alla, och mindre förändringar av studieordningen sker kontinuerligt. Det måste också, utifrån tanken på livslångt lärande, finnas möjligheter att återkomma för vidareutbildning och fördjupad reflektion. Allt kan inte läras under grundutbildningstiden.

Förhoppningen är att denna utbildning på ett relevant sätt skall svara mot samtida och framtida krav och utmaningar.

Stad:
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Längd:

Related ads

Contact