Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till hemsidan

Description

Bakgrund

Stockholms Internationella Handelskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. Vi såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar i en allt mer globaliserad värld. Antalet delägare i SIH utökades 2001 med fyra kolleger från Frans Schartaus Handelsinstitut. Vi satsade från början först och främst på att erbjuda kvalificerade yrkesutbildningar, en för den tiden relativt ny statligt finansierad utbildningsform, som nu har övergått till att bli Yrkeshögskolan. Den första KY- utbildningen startade vi 2002 för att året därefter kunna erbjuda två ytterligare KY-utbildningar. År 2005 skiljde sig SIH från Iterum. Det var kvartetten Magnus Holmberg och Nils Olofsson som tillsammans med Bengt och Claes utgjorde det ”nya” SIH. Och på den vägen är det…

Naturligtvis står vi fast vid vår inriktning att erbjuda ekonomiska yrkeshögskoleutbildningar med internationellt fokus.Vi är övertygade om att framtiden kommer att erbjuda många spännande internationella yrkesmöjligheter inom det ekonomiska området!

Våra utbildningar

  • Utrikesspeditör
  • Internationell Redovisningsekonom
  • Internationell Inköpare
  • Export Manager

 

Historik kvarteret Adlern

Kvarteret Adlern Mindre ligger precis vid Odenplan som är en av Stockholms mest sjudande trafikmetropoler där buss- och tunnelbanelinjer knyts samman.
Genom etableringen Vegagatan 14 har SIH tagit vara på alla de fördelar som finns genom närheten till Odenplan och ändå undvikit alla avigsidor som en centralare cityadress kan innebära.
Den genuina småstadskänslan med sitt lugn är alltid närvarande och accentueras när klockan i Gustaf Vasakyrkan slår sina mäktiga slag.

Huset, Vegagatan 14, byggdes 1972-74 efter ritningar av Nilsson-Sundberg-Wirén Arkitektkontor, byggherren var AB Diligentia. På platsen låg tidigare två hyreshus från 1880-talet.

Kvarteret Adlern är uppkallat efter kommissarien i Kommerskollegium Lyder Bartels Adlersköld som köpte kvarnen Lilla Stampan, som låg på en höjd ungefär på gränsen mellan nuvarande Vegagatan 6 och 8. 1884 flyttades kvarnen till Spånga och marken sänktes till nuvarande nivå för framdragandet av Vegagatan till den nya bebyggelsen.

Stad:
Mjölby Norrköping Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact