Stockholms musikpedagogiska institut

Stockholms musikpedagogiska institut

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Längd
Gå vidare till Institutet

Description

Vill du lära dig undervisa i ett instrument, sång eller logonomi?

Som student vid SMI erbjuds du en pedagogisk, konstnärlig och professionell utbildning av skickliga lärare med goda akademiska, pedagogiska och konstnärliga meriter. Du får kunskaper och metoder att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble. Den didaktiska och metodiska undervisningen prövar du både i din egen pedagogiska tjänstgöring och genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktiska uppdrag. Du lär dig att skapa arrangemang och att planera för ensemble-/grupparbeten samt konstnärligt pedagogiska projekt. Du utbildas i ny teknik och tar del av forskning och ny kunskap som ger god beredskap för dina arbeten och uppdrag. Du får möjligheter att både fördjupa och bredda din konstnärliga förmåga.

Profiler:

Bleckblås, El-/kontrabas, Elgitarr, Gitarr, Piano, Slagverk, Stråk, Sång, Träblås.

Kandidatexamen i musikpedagogik, 180hp

Är en grundutbildning för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet. Examen ger dig formell kompetens att undervisa som musikpedagog med inriktning mot ett instrument eller i sång, med ensembler, grupper och enskilda elever på alla stadier. Läs mer om kandidatexamen i musikpedagogik vid SMI.

Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, 120hp

Är en påbyggnadsutbildning avsedd för dig som har tidigare högre musikerutbildning, eller om du har motsvarande reell kompetens utifrån studier inom musikområdet samt relevant och lång yrkeslivserfarenhet. Läs mer om utbildningen här.

Högskoleexamen i logonomi, 120hp

Förbereder dig som pedagog inom röst och tal med en konstnärlig pedagogisk kompetens. Utbildningen ger dig beredskap att arbeta med förebyggande röstvård och med människors kommunikativa förmåga. Läs mer om logonomi här.

Fristående kurser

Förutom våra examensutbildningar erbjuder SMI flera fristående kurser med både ämnesfördjupning och breddning inom musik samt med inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer. SMI kan också i viss utsträckning erbjuda plats i kurser inom den musikpedagogiska grundutbildningen, i mån av plats och efter särskild behörighetsbedömning.

Sök till SMI

Ansökan görs på särskild blankett och ska vara SMI tillhanda senast 1 mars 2012.
Antagningsprovet äger rum i vecka 16, 2012. Detaljerad information om innehållet i antagningsprovet finns att läsa och ladda ner på vår hemsida: www.smpi.se

Behörighetskrav

För att kunna söka till SMI:s programutbildningar ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Därutöver ska du ha minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för den sökta utbildningen. För våra högskoleexamina gäller dessutom särskild behörighet, som definieras under respektive program.

Välkommen till en utbildning vid SMI!

Stad:
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Längd:

Contact