Travskolan Wången

Travskolan Wången

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
3 år
Gå vidare till hemsidan

Description

Träningsanläggning

Vår träningsanläggning består av en belyst 1000 meters bana, 500 meters backbana, 500 meters ridsandbana, 800 meters speedbana, ovalbana och speedpassbana för islandshäst. I skogen runt området finns milstals med skogsvägar.

Tävlingsmöjligheter

I utbildningssyfte deltar vi regelbundet i tävlingar med skiftande resultat och de vinster som blir då och då firas alltid med tårta.
Våra travelever kan ta körsvenslicens samt montélicens och eleverna i årskurs tre och högskolestudenterna har möjlighet att delta i travlopp med skolans hästar.
Våra islandshästelever tar grönt kort och kan på skolans hästar i årskurs ett delta i träningstävlingar, i årskurs två delta i officiella tävlingar på Wången och i årskurs tre få möjlighet att tävla vid nationella tävlingar.
Islandshästeleverna kan även ta montélicens.

Vanliga frågor Uppstallning

Hur många hästar finns det på Wången?
Vi har drygt 60 skolhästar och ca 40-55 privathästar på området.
Vi har närmare 120 boxplatser på Wången.

Får man ta med egen häst?
Ja det får du! Om du går profil Island så måste hästen vara 6 år och valack eller sto.
Går du profil Trav så ska hästen ha kvalat eller fyllt tre år, vara valack eller sto.
Vi tar inte emot hingstar!
Om du ska läsa en vuxenutbildning ansöker du om att ta med egen häst i din ansökan till skolan. Du kan också till oss för mer information, 0640-174 00.

Vad gör våra tidigare elever idag?

På Alumnikartan kan du se var riksanläggningarnas tidigare elever befinner sig idag och vad de arbetar med.

Högskoleutbildning – Hippologprogrammet

Programmets omfattning: 180hp
Inriktning: Islandshäst och travhäst, studieplats: Wången
Inriktning: Islandshäst med tre platser och studieort Wången
Inriktning: Travhäst med sju platser och studieort Wången
Inriktning: Ridhäst med 30 platser och studieort Campus Flyinge

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel, utfodring och närmiljö som frisk och sjuk, som ung och gammal. Du får också lära dig grunder i pedagogik kopplat till hästverksamhet. Första året innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna till exempel ridning, körning, unghäst och träning av travhäst.

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik på ridhäst- och islandshästinriktningarna medan du på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom fortsatt utbildning i ridkonst. Studerar du på travhästinriktninen utvecklar du, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är nytt på programmet och möjliggör för dig att omsätta dina erhållna kunskaper i någon professionell hästanknuten verksamhet.

Sista året har du möjlighet att förbereda dig för det yrke eller de fortsatta studier du tänkt dig eftersom en stor del av sista året består av valbara kurser. Här kan du t.ex. välja att inrikta dig mot ridning/ridlära, företagande, entreprenörskap, undervisningsmetodik/pedagogik, stuteri/ avel & unghäst, hästens friskvård eller hästturism.

Utöver de valbara kurserna i årskurs tre skriver du en kandidatuppsats inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill skriva om. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där du får komma ut och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Se film om vad utbildningen ger!

Länk Hippologprogrammet

Behörighet: områdesbehörighet 15, yrkeslivserfarenhet från hästsektorn sex månader samt godkänt antagningsprov. Se länk till SLU för utförligare information.

Anmälan senast 18:e mars via www.antagning.se

Övriga länkar: www.slu.sewww.hastsverige.se

Yrkeshögskoleutbildning – Hovslagarutbildningen, 400 YH-poäng

Från och med hösten 2012 ingår hovslagarutbildningen i Yrkeshögskolan. Utbildningen är 80 veckor lång (400 YH-poäng) och leder till Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ges på Flyinge, Wången och Strömsholm

Detta innebär att

  • Efter genomförd hovslagarutbildning skall eleven ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedöma hovvårdsstatus samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar.
  • Eleven skall ha tillräckliga kunskaper om hästens biologi.
  • Eleven skall ha tillräckliga kunskaper för att starta och driva hovslageriföretag.
  • Eleven skall ha tillräcklig kunskap för att kunna remittera svårare fall till djursjukhus eller till mer erfarna kollegor.
  • Eleven skall ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt till djuret, kunden och sin yrkesroll, samt arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet.

Utbildningen omfattar lektioner, föreläsningar, praktiska övningar samt mindre projekt. Kunskaps- och färdighetsinhämtningen bygger på en växelverkan mellan erfarenhetsbaserad kunskap, teoretiska modeller och praktisk färdighetsträning i hovslageri och smide. Då hovslagare oftast blir egna företagare ingår även detta som en kurs i utbildningen.

En utvecklande samverkan mellan skola och arbetsliv främjas genom att en del av utbildningen sker genom praktik i form av Lärande I Arbete, LIA, där den studerande utvecklar den kombination av kompetens och helhetssyn som krävs för att självständigt kunna verka i arbetslivet.

Utbildningen skall genomsyras av god hästkunskap och högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar.

Med godkänd utbildning kan eleven, efter genomförd tilläggsutbildning, ansöka hos Jordbruksverket om att bli Godkänd hovslagare.

Läs mer om utbildningen här!

Stad:
Flyinge Strömsholm Wången
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
3 år

Relaterade annonser

Contact