Yh Mitt – Sundsvallsregionens Yrkeshögskola

Yh Mitt – Sundsvallsregionens Yrkeshögskola

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Hos oss får du de teoretiska och praktiska kompetenserna för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden. Vi backar upp och motiverar dig under hela utbildningen att fortsätta söka ny kunskap och aktivt medverka till utveckling, en viktig egenskap även ute i arbetslivet. Ju mer du satsar och tar tillvara på dina möjligheter under utbildningen -desto mer har du att erbjuda din framtida arbetsgivare.

Vi anstränger oss för att fylla dina dagar med en mängd olika moment som ger dig en bred kompetens, ett stort kontaktnät och gör dig väl förberedd för jobb. Våra föreläsare och lärare är ofta länkade direkt till arbetslivet. De kan vara arbetsgivare, en branschrepresentant eller anställd, alla med en viktig kunskap att förmedla. Vi samarbetar även med Mittuniversitetet.

Samtliga utbildningar genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det betyder att du tillåts ta risker, vara kreativ, nyskapande och handlingskraftig. Du får samarbeta, använda dig av nätverk och se möjligheter istället för problem.

Välkommen att kontakta oss.

Validering

Göra osynliga kunskaper synliga
Osynliga kunskaper kan vara sånt du lärt dig under ditt arbetsliv men inte har något papper på. Det kan också vara en hobby eller ett intresse som gett dig massor av osynlig kunskap. Allt räknas!

Under valideringsprocessen så används olika “redskap” för att närmare ta reda på hur mycket du kan. Det kan exempelvis vara intervjuer, självskattning, tester och praktiska moment.

Om du tror att du har kunskaper som kan valideras ska du samla ihop de dokument, betyg/intyg eller arbetsgivarintyg som du har inom området.  Det är viktigt att vi får alla relevanta dokument tillsammans med din ansökan.

I annat fall måste du informera lärare och utbildningsledare så tidigt som möjligt under utbildningen. Valideringsprocessen tar ganska mycket tid, och sker samtidigt som du deltar i den övriga undervisningen.

LIA -Lärande i arbetslivet

LIA är en stor del av utbildningen och värderas högt, både av oss och våra studenter. Vi väldigt måna om att det ska bli en bra tid för både den studerande och för den arbetsplats som tar emot henne/honom.

Sundsvallsregionen

Kommunerna Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge utgör tillsammans Sundsvalls- regionen – som är Norrlands största arbetsmarknad – med cirka 200 000 invånare.

De sex kommunerna i Sundsvallsregionen samarbetar för en:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, boende- och utbildningsmarknad
  • Snabbare utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Utbildningar

Avancerad automationstekniker

Vill du arbeta i en framtidsbransch där du får jobba med toppmodern teknik och vara en viktig kugge i producerandet av världsledande produkter? Då är det här utbildningen för dig!

Kvalificerad Redovisningsekonom

Idag är det stor efterfrågan på medarbetare med goda ekonomikunskaper hos företag, organisationer och myndigheter, och allt fler företag väljer att outsourca sina ekonomifunktioner för att satsa på kärnverksamheten och ha en flexibel administration.

Försäkringsrådgivare/Administratör

Bank-Försäkring-Pension

Utbildningen ger goda kunskaper om försäkringskunskap, allmän juridik, avtalsrätt, bank och försäkringsjuridik, företagsekonomi ,värdepapper , sak- och livförsäkringsmatematik och matematik, CRM, Kommunikation och Service management samt projektledning och omvärldsanalys.

Stad:
Sundsvall
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact