Yrkeshögskolan Kungälv

Yrkeshögskolan Kungälv

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Yrkeshögskolor
Längd
1 år 2 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

Möten & Destinationsutveckling

Utbildningen ger kunskaper om besöksnäringen som helhet där turism, events och möten ingår.
Genom utbildningen utvecklar de studerande färdigheter för att initiera och föreslå lösningar för turistiska tjänster och produkter, och att samverka med andra i projekt och nätverk.
Efter utbildning ska de studerande kunna redogöra för besöksnäringens betydelse för tillväxt, olika verksamhetsområden och aktörer. Utbildningen ger även kunskaper om hur man startar eget företag.

Vi förser branschen med kvalificerad arbetskraft. Turismens bidrag till svensk turism ökar ständigt. Det är också här som spännande utmaningar för jobb och tillväxt finns.
I utbildningen får du kunskaper som efterfrågas inom hela besöksnäringen. Du får kompetens för att arrangera och leda olika projekt och uppdrag för att utveckla möten och turism.
Vi arbetar med verkliga case som ger dig träning och kontakter med näringslivet. Du får ta ansvar för genomföranden i skarpa lägen, med ett verklighetsnära arbetstempo. Det ger dig unika möjligheter att skapa ditt eget nätverk och utveckla dina egna referenser.
Utbildningen är på kvalificerad nivå inom Yrkeshögskolan.

Det ställs krav på förmåga att samarbeta och driva sina studier framåt.
Du får också insyn i mötesindustrin internationellt, samt förståelse för vad som krävs för att driva företag och hur man utvecklar produkter och tjänster med fokus på hållbar turism.

Projektledning inom Besöksnäringen – En utbildning full av möjligheter

Utbildningens plattform bygger på 3 huvudelement. Här kommer en kortare presentation.

Destinationsutveckling

Destinationsutveckling och intresse för miljöfrågor. Idag intresserar sig människor alltmer för miljöfrågor. Detta ger samtidigt nya affärsmöjligheter inom besöksnäringen. Hållbar utveckling är ett självklart fokus i utbildningen och en del av det övergripande utbildningsmålet.

Entreprenörskap

Entreprenörskap innebär ett förhållningssätt som bygger på initiativförmåga, problemlösningsförmåga och kreativitet. I utbildningen lyfts entreprenörskap fram med målet att de studerande ska utveckla ett kreativt förhållningssätt för utveckling av turistiska tjänster och produkter.

Pedagogiska processer

Utbildningen bygger på att teori och praktik integreras i projektarbeten och lärande i arbete (LIA). Målet är att de studerande ska utveckla kunskap och färdigheter för en kvalificerad yrkesroll med krav på initiativförmåga och självständighet. För att tillgodose lärandet sker återkommande aktiviteter där studerande utgår från verkliga kundbehov och tar fram lösningar. Samtidigt sker reflektioner över kunskapsutvecklingen och personliga mål med utbildninge

Kungälv

Kungälv är Bohusläns sydligaste tätort belägen 20 km norr om Göteborg där Göta älv förgrenas i Nordre älv. Kungälv är centralort i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.
Staden passeras av motorvägen på E6, och har en station på Bohusbanan i Ytterby, 4 km väster om centrum. Förbindelser till Göteborg är bra och Kungälv är beläget ca 1.5 mil norr om Göteborg.

Kungälv var förr centralort för södra Bohuslän och säte för regionala myndigheter och institutioner såsom lasarett och läroverk.
Under senare delen av 1900-talet har den fått konkurrens av den starkt expanderade industriorten Stenungsund.

Stad:
Kungälv
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Yrkeshögskolor
Längd:
1 år 2 år

Relaterade annonser

Contact