Slutsatser

Uppsatsen måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här redovisar man intressanta bitar från uppsatsen och summerar sina upptäckter samt presenterar och argumenterar för sina slutsatser. Alternativt kan man ha en sammanfattande diskussion av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.