Specifikationen

Innan du kan påbörja ditt examensarbete så krävs att specifikationen på ditt examensarbete blir godkänd. Specifikationen kan ses som ett “kontrakt” mellan student, handledare och institutionen/programmet och skall vara framtagen av uppdragsgivaren och studenten tillsammans. I specifikationen beskriver man till exempel titel, bakgrund, uppgiftsbeskrivning, tillvägagångssätt , avgränsningar och tidsplan.