Tabellförteckning

En lista med beskrivning på alla tabeller som finns med i uppsatsen.