Tandhygienistutbildning

Tandhygienistprogrammets huvudämne är oral hälsa, där man främst lägger fokus på förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete.

Utbildningens längd

Tandhygienistutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år får man en kandidatexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningen ger studenten teoretisk och klinisk kompetens i förebyggande munhälsovård.
Utbildningens huvudämne är oral hälsa, utöver detta ingår även grundläggande biologiska, medicinska ämnen och samhälls- och beteendevetenskap.

Tredje året handlar nästan helt och hållet om en fördjupning av oral hälsa; man tittar på barn- och äldretandvård och även uppsökande verksamhet för äldre och/eller funktionshindrade. Man har även fördjupande studier i tobak och andra missbruk som påverkar munnen.

Arbeta som tandhygienist

Tandhygienister arbetar mycket med förebyggande tandvård, så som information om tandhälsa och hur olika ämnen påverkar munhälsan, såsom tobak och liknande. Tandhygienister arbetar också med behandlingar av tandsjukdomar såsom karies.

Den patientbehandling som utförs av tandhygienisten är bland annat undersökning, salivtester, röntgen, fluorbehandling, avlägsnande av tandsten och liknande. Tandhygienister har också rätt att skriva ut recept inom sitt verksamhetsområde.

Tandhygienister är ofta anställda på folktandvårdskliniker eller specialistkliniker – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare. Man finner dem även vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar.

I Sverige finns det idag drygt 3 500 yrkesverksamma tandhygienister.

Löner för tandhygienister

  • Ingångslön: ca 21 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 26 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan