Tandläkarutbildning

Tandläkarutbildningen finns på fyra orter i Sverige. Tandläkarstudenten får tidigt kontakt med praktisk tandvård genom att man utför övningar på skolans tandläkarklinik och besöker tandläkarpraktiker.

Längre fram i utbildningen träffar man sina första egna patienter. I början innefattar patientarbetet undersökningar, inklusive röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Steg för steg blir behandlingarna mer avancerade.

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar kunskap om kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och anatomi och funktionen av kroppens organ. Grunden för det allmänmedicinska innebär bland annat kunskap om patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). För att underlätta och lära sig om patientomhändertagandet ingår även utbildning i bl.a. etik, kommunikation och teamarbete.

Utbildningens längd

Tandläkarutbildningen omfattar 300 poäng vilket är det samma som fem år.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter erhållen legitimation och två års kliniskt arbete har man möjlighet att utbilda sig till specialist. Sammanlagt finns det åtta specialiteter inom tandvården.
De är; ortodonti – tandreglering, pedodonti – barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling, parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi.

Då utvecklingen går väldigt snabbt inom tandvården är kontinuerlig fortbildning viktig för tandläkaren. Sveriges Tandläkarförbund har ett brett urval kurser som man årligen erbjuder tandläkare och övriga i tandvårdsteamet.

 

Arbeta som tandläkare

Det finns idag ca 7 400 tandläkare i den svenska tandvården, ungefär 830 av dessa har vidareutbildat sig till specialister.
I tandläkarens arbetsuppgifter ingår utredning, förebyggande arbete och behandlingar av sjukdomar och skador i munhålan och övriga käksystemet. Som tandläkare undersöker man patienterna, ställer diagnos, bestämmer vilken eller vilka behandlingar som måste göras och man ansvarar också för att behandlingen blir genomförd.

Tandläkaren leder arbetet i tandvårdsteamet och arbetar nära den övriga personalen i tandvårdsgruppen. Det är således viktigt att man har en lagkänsla och är bra på att samarbeta. Som tandläkare kan man välja att arbeta som privattandläkare eller att jobba inom den offentliga vården som anställd på en folktandvården.

Man kan också arbeta som lärare, forskare eller vidareutbilda sig till specialist.

Löner för tandläkare

  • Ingångslön: ca 29 000 – 35 000kr
  • Medianlön, 10 års erfarenhet: ca 38 000kr
  • Lön för vidareutbildad: ca 45 000 – 62 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Hög efterfrågan